Dokumenty

Pro veřejnost

Další možnosti pro žáky při studiu

Pro všechny žáky školy

Školní autoškola

Pro žáky oboru Bezpečnostně právní činnost

Průkaz plavčíka

Kurz potápění

Zbrojní průkaz

Ochrana oznamovatele "Whistleblowing"

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace Střední škola Kateřinky - Liberec, s.r.o., Střední škola designu interiéru Kateřinky - Liberec, s.r.o. a Střední škola oděvního designu Kateřinky - Liberec, s.r.o. jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Informace pro oznamovatele

Formulář pro oznamovatele

Zaheslovaná sekce