Autoškola při Střední škole Kateřinky - Liberec, s.r.o.

Výhody naší autoškoly:

 • Teoretická výuka probíhá v rámci předmětu Řízení motorových vozidel u žáků BPČ ve škole, ostatní žáci formou dálkového studia

 • Získání ŘO B,C sdruženě již v 18 letech

 • Zkušení, ochotní a flexibilní lektoři

 • SLEVA pro žáky oboru BPČ  na skupinu B+C (2500 Kč)

 • SLEVA pro ostatní žáky školy na skupinu B (1000 Kč)

 • Možnost přípravy na teoretické testy z pravidel silničního provozu na počítači

 • Praktický výcvik je prováděn na motocyklech Honda 125, Honda CB 500 a Honda CBF 600, osobních vozidlech Škoda Fabia, Seat Leon, VW Tiguan+přívěs Stema, nákladním vozidle IVECO ML 120 + přívěs, traktoru Zetor 5211+přívěs

Provádíme výuku a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění skupin:

 • AM, A1,A2, A - motocykly

 • B - automobil o maximální povolené hmotnosti do 3500 kg

 • B+E – přívěs za vozidlo skupiny B, pokud hmotnost soupravy přesáhne 3500 (4250) kg

 • C - nákladní automobil o maximální povolené hmotnosti přes 3500 kg

 • C+E - přívěs nad 750 kg ke skupině C

 • T - traktor

Skupiny řidičských průkazů, které je možno získat v naší škole:
Popis jednotlivých skupin řidičských oprávnění dle zákona č.361/2000 Sb.

Skupina

Popis

Minimální věk

AM

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1:
1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW
2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

15

A1

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a  s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.

16

A2

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1.

18

A

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2.

Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla:

a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo

b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

24

B

1. motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,
2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou,
3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1.

18

C

1. motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny C1.
Poznámka: držitel skupiny B, žáci ISŠ již od 18 let

21

C+E

1. jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny B+E a C1+E
Poznámka: držitel skupiny C

21

T

1. jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

17

B/T

rozšíření ze skupiny B na T
Poznámka: držitel skupiny B

18

Informace k zahájení kurzu

Pro daný školní rok bude stanoveno vždy aktuální datum. Případný kontakt na tel.: 777 551 091.

Informace k průběhu zkoušky

Zkouška se skládá ze dvou nebo tří částí, a to ze:

 • zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy,

 • zkoušky z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem,

 • u skupin C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E ze zkoušky z ovládání a údržby vozidla 

Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy.

Test obsahuje otázky z pravidel provozu na pozemních komunikacích, z předpisu o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ze zdravotnické přípravy a dále z předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích, které jsou součástí výuky podle učebních osnov. Provádí se po ukončení výuky a výcviku na Magistrátu města v Liberci ve 2. patře. Na vykonání zkoušky se stanoví doba 30 minut, test je složen z 25 náhodně vybraných otázek s možností získání 50 bodů. Pro hodnocení testu stupněm „prospěl“ je potřebné získání nejméně 43 bodů. Znění všech zkušebních otázek z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy vydává Ministerstvo dopravy (viz odkaz níže).