Domov mládeže

Domov mládeže poskytuje ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích v objektech přímo ve školním areálu. Kapacita je 130 lůžek, cena ubytování činí 900 Kč měsíčně. Provoz domova mládeže je zajištěn ve dnech školního vyučování.

Školní jídelna nabízí celodenní stravování (5 jídel), cena činí 107 Kč. Před zahájením stravování žák musí vyplnit přihlášku ke stravování. Po přihlášení obdrží od vedoucí školní jídelny přihlašovací údaje pro objednávání stravy elektronicky.

Vychovatelé vedou žáky k pravidelné přípravě na vyučování, dodržování hygienických návyků a plnohodnotnému využívání volného času. Ve volném času lze využít sportovních (míčové hry, stolní tenis, posilování) a odpočinkových činností (kreslení, šití, deskové hry). Vychovatelé zajišťují i další volnočasové aktivity, např. divadla, plavecký bazén, galerie, zájezdy aj.

Provoz domova mládeže se řídí Vnitřním řádem.

Režim dne a týdne obsahuje Příloha Vnitřního řádu.

Zástupce ředitele školy pro výchovu mimo vyučování:
Kateřina Kulhánková
482 360 666, 773 838 476
katerina.kulhankova@skolakaterinky.cz