Domov mládeže

Domov mládeže poskytuje ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích v objektech přímo ve školním areálu. Kapacita je 130 lůžek, cena ubytování činí 1300 nebo 900 Kč měsíčně, dle kategorie pokoje. Provoz domova mládeže je zajištěn ve dnech školního vyučování.

Školní jídelna nabízí celodenní stravování (5 jídel), cena činí 169 Kč. Před zahájením stravování musí žák vyplnit přihlášku ke stravování. Po přihlášení obdrží od vedoucí školní jídelny přihlašovací údaje pro objednávání stravy elektronicky.

Vychovatelé vedou žáky k pravidelné přípravě na vyučování, dodržování hygienických návyků a plnohodnotnému využívání volného času. Ve volném čase lze využít sportovních (míčové hry, stolní tenis, posilování) a odpočinkových činností (kreslení, šití, deskové hry). Vychovatelé zajišťují i další volnočasové aktivity, např. divadla, plavecký bazén, galerie, zájezdy aj.

Provoz domova mládeže se řídí Vnitřním řádem.

Režim dne a týdne obsahuje Příloha Vnitřního řádu.

Vedoucí vychovatelka:
Simona Hacklová
482 360 664, 773 333 121
simona.hacklova@skolakaterinky.cz