Kontakty

Společné kontakty

Ředitel: Ing. Roman Bečka
482 360 681, 608 056 745
roman.becka@skolakaterinky.cz

Jednatel: Mgr. Václav Tichý
723 255 622
vaclav.tichy@skolakaterinky.cz

Sekretariát ředitele: Jiřina Havlíková
482 360 661, 773 838 473
info@skolakaterinky.cz

Zástupce ředitele školy pro Střední školu Kateřinky:
Mgr. Roman Šulc
482 360 667, 773 800 345
roman.sulc@skolakaterinky.cz

Zástupce ředitele školy pro Design interiéru:
Ing. Lýdia Valentová
482 360 667, 608 630 584
lydia.valentova@skolakaterinky.cz

Zástupce ředitele školy pro Fashion design:
Ing. Bc. Blanka Merklová
482 360 674, 773 838 470,
blanka.merklova@skolakaterinky.cz

Zástupce ředitele školy pro ekonomiku: Daniel Fríbl
482 360 683, 773 800 377
daniel.fribl@skolakaterinky.cz

Školní metodik prevence:
Ing. Bc. Blanka Merklová
482 360 674, 773 838 470
blanka.merklova@skolakaterinky.cz

Výchovné poradenství pro SŠ:
Ing. Hana Čermáková
482 360 682, 773 838 472
hana.cermakova@skolakaterinky.cz

Výchovné poradenství pro SŠDI:
Ing. Karla Víchová
482 360 682, 773 838 472
karla.vichova@skolakaterinky.cz

Výchovné poradenství pro SŠOD:
Bc. Dana Nohýnková
482 360 682, 773 838 472
dana.nohynkova@skolakaterinky.cz

Vedoucí provozu: František Kmoch
482 360 683, 773 838 477
frantisek.kmoch@skolakaterinky.cz

Vedoucí školní jídelny: Marie Schillerová
482 360 660, 773 838 478
skolni.jidelna@skolakaterinky.cz

Samostatný referent:
Kateřina Kulhánková
482 360 666, 773 838 476
katerina.kulhankova@skolakaterinky.cz

Sborovna
482 360 682, 773 838 472

Domov mládeže - hlavní vychovatelka: Simona Hacklová
482 360 664, 482 360 666, 773 800 341, simona.hacklova@skolakaterinky.cz

Domov mládeže - hlavní budova
482 360 664, 773 800 341, nb@skolakaterinky.cz

Domov mládeže - horní vila
482 360 678, 773 800 347, hv@skolakaterinky.cz

Domov mládeže - dolní vila
482 360 679, 773 800 354, dv@skolakaterinky.cz

Střední škola Kateřinky - Liberec, s.r.o.

sídlo: Horská 167, 460 14 Liberec 17

IČ: 250 16 181

DIČ: CZ25016181

IZO: 110025202

RED IZO: 600010601

*

Obory maturitní čtyřleté:

Bezpečnostně právní činnost (BPČ), kód oboru: 68-42-M/01

*

Obory nástavbové dvouleté:

Propagace (PRO), kód oboru: 66-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba (NDV), kód oboru: 33-42-L/51

*

Obory učební tříleté:

Aranžér, kód oboru: 66-52-H/01

Čalouník, kód oboru: 33-59-H/01

Truhlář, kód oboru: 33-56-H/01

Střední škola oděvního designu Kateřinky - Liberec, s.r.o.

sídlo: Horská 167, 460 14 Liberec 17

IČ: 250 264 70

DIČ: CZ25026470

IZO: 107850389

RED IZO: 600010635

*

Obor maturitní čtyřletý:

Modelářství a návrhářství oděvů (MN), kód oboru: 82-41-M/07

Střední škola designu interiéru Kateřinky - Liberec, s.r.o.

sídlo: Horská 167, 460 14 Liberec 17

IČ: 250 153 62

DIČ: CZ25015362

IZO: 102000930

RED IZO: 600010651

*

Obor maturitní čtyřletý

Design interiéru (P), kód oboru: 82-41-M/11

Kontakty pro konkrétní obory