Kontakty

Společné kontakty

Ředitel: Ing. Roman Bečka
482 360 681, 608 056 745
roman.becka@skolakaterinky.cz

Jednatel: Mgr. Václav Tichý
723 255 622
vaclav.tichy@skolakaterinky.cz

Sekretariát ředitele: Jiřina Havlíková
482 360 661, 773 838 473
info@skolakaterinky.cz

Zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost:
Ing. Pavel Procházka
482 360 667, 773 800 345
pavel.prochazka@skolakaterinky.cz

Zástupce ředitele školy pro výchovu mimo vyučování:
Kateřina Kulhánková
482 360 666, 773 838 476
katerina.kulhankova@skolakaterinky.cz

Zástupce ředitele školy pro ekonomiku: Daniel Fribl
482 360 683, 773 800 377
daniel.fribl@skolakaterinky.cz

Školní metodik prevence:
Ing. Bc. Blanka Merklová
482 360 674, 773 838 470
blanka.merklova@skolakaterinky.cz

Výchovné poradenství pro SŠ:
Ing. Hana Čermáková
482 360 682, 773 838 472
hana.cermakova@skolakaterinky.cz

Výchovné poradenství pro SŠDI:
Ing. Karla Víchová
482 360 682, 773 838 472
karla.vichova@skolakaterinky.cz

Výchovné poradenství pro SŠOD:
Bc. Dana Nohýnková
482 360 682, 773 838 472
dana.nohynkova@skolakaterinky.cz

Vedoucí provozu: František Kmoch
482 360 683, 773 838 477
frantisek.kmoch@skolakaterinky.cz

Vedoucí školní jídelny: Marie Schillerová
482 360 660, 773 838 478
skolni.jidelna@skolakaterinky.cz

Sborovna
482 360 682, 773 838 472

Domov mládeže - hlavní budova
482 360 664, 773 800 341, nb@skolakaterinky.cz

Domov mládeže - horní vila
482 360 678, 773 800 347, hv@skolakaterinky.cz

Domov mládeže - dolní vila
482 360 679, 773 800 354, dv@skolakaterinky.cz

Střední škola Kateřinky - Liberec, s.r.o.

sídlo: Horská 167, 460 14 Liberec 17

IČ: 250 16 181

Kontakty pro konkrétní obory