ŠKOLA KATEŘINKY
BAKALÁŘI
STUDIJNÍ OBOR

Čalouník

STUDIJNÍ OBOR

Design interiéru

STUDIJNÍ OBOR

ZÁCHRANÁŘ

STUDIJNÍ OBOR

Truhlář

STUDIJNÍ OBOR

Propagace a reklama

STUDIJNÍ OBOR

Fashion design

Aktuální informace

Průběžně sledujte aktuality na našem webu!


Řemeslo není OUT

- již ve středu 23. 9. 2020
Praktické ukázky různých řemesel od zahradnictví, čalounictví, pekařství, kovářství, truhlářství až po práci farmáře a řadu dalších řemesel… Tam, kde je to možné, si návštěvníci mohou sami vyzkoušet některá řemesla. FESTIVAL Řemeslo není OUT se koná 23. 9. 2020 od 9:30 do 16:00 hodin v Liberci na nám. Dr. E. Beneše.
Více informcí >>>

Škola doporučená zaměstnavateli

Mezi 10 nejlepšími školami Libereckého kraje je podle zaměstnavatelů Škola Kateřinky!

Základní informace

Školní rok 2020/2021

Ve školním areálu v Kateřinkách se nacházejí tři školy. Od 1.9. 2018 oficiálně měníme svá jména. Nově budou školy vystupovat pod následujícími jmény, které mnohem lépe popisují obory, které na nich vyučujeme.

Ostatní zůstává zachováno,

Mgr. Václav Tichý
ředitel školy

Jídelníček

Nadcházející akce

21.9.-25.9.Výcvikový kurz - Z1B
21.9. Písemná část závěrečných zkoušek pro třídy 3.AR, 3.TR, 3.TSC a 3.E
22.9.-24.9.Praktická část závěrečných zkoušek - zahájení v 7:30 v dílnách
23.9.Přehlídka Řemeslo není OUT
29.9. Ústní část závěrečných zkoušek pro třídy 3.TR, 3.TSC a 3.E
29.9.Třídní schůzky 1. ročníků
5.10.-9.10.Výcvikový kurz - Z2
Další akce >>>