Propagace

Dvouletý maturitní nástavbový obor (66-42-L/51)

1. ročník bude otevřen od 1. 9. 2024

  • studium je určeno pro absolventy oboru Aranžér

  • prohloubení vědomosti a dovednosti v odborných předmětech

  • práce ve speciálních grafických programech Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign

  • zdokonalení v práci s technickou dokumentací

  • odborné exkurze a stáže ve firmách doma i ve státech EU

  • vysoké předpoklady ke studiu na odborných vysokých školách

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025