zpět na aktuality !
16/10/2023

Záchranáři z Kateřinek v Praze opět první!!!

Celkem 13 družstev z řad středoškoláků z celé České republiky poměřilo své síly v poskytování první pomoci v úterý 10. 10. 2023 na VOŠ zdravotnické a SZŠ v ul. 5. květena v Praze 4.

Žáky čekalo několik věrohodných modelových situací, které prověřily jejich schopnost spolupracovat na záchraně lidského života. Jednalo se o namaskovaná poranění, jejichž ošetření vyžadovalo odborné vědomosti, manuální zručnost i schopnost předvídat komplikace.

Na celkové hodnocení v soutěži mělo vliv nejen samotné poskytnutí první pomoci, ale i empatie soutěžících, schopnost analyzovat krizovou situaci a přispět k jejímu zklidnění. Porota ocenila i úroveň vzájemné komunikace, lidský přístup a v neposlední řadě i fyzickou zdatnost zachránců.

Za SŠ Kateřiny se účastnili žáci Tadeáš Hrdlička, Anna Šimonová, Filip Vérteši a náhradnice Nicol Lainerová ze třídy Z4A třídní učitelky Mgr. Barbory Sojákové, která Zdravovědu a první pomoc v této třídě vyučuje již čtvrtým rokem a zajišťuje přípravu žáků na praktickou maturitní zkoušku z tohoto předmětu.  

Za celým projektem organizace plánu povinných a volitelných aktivit oboru Bezpečnostně právní činnost, včetně organizace účasti na soutěži v první pomoci stojí vedoucí odborné předmětové komise Mgr. Petr Jakubec.

Poděkování za vzornou reprezentaci školy a skvělé umístění patří všem zúčastněným žákům a veliký dík patří i celému pedagogickému sboru SŠ v Kateřinkách, jež se na vzdělávání žáků budoucích složek IZS podílí.