Pro uchazeče o obor Záchranář

Přijímací zkouška

Dle sdělení MŠMT se přijímací zkouška uchazečů o přijetí do 1. ročníku na školní rok 2021/2O22 oboru Záchranář posouvá a bude se konat:

1. termín - pondělí 3. května 2021

2. termín - úterý 4. května 2021

Podoba a termín fyzických testů budou upřesněny podle epidemické situace.

Náhradní termíny přijímací zkoušky

Náhradní termíny jsou nově stanoveny stanoveny:

1. termín - středa 2. června 2021

2. termín - čtvrtek 3. června 2021