Úspěchy
Kontakty

Společné kontakty

Ředitel: Ing. Roman Bečka
482 360 681, 608 056 745
roman.becka@skolakaterinky.cz

Sekretariát ředitele: Jiřina Havlíková
482 360 661, 773 838 473
info@skolakaterinky.cz

Zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost:
Ing. Pavel Procházka
482 360 667, 773 800 345
pavel.prochazka@skolakaterinky.cz

Zástupce ředitele školy pro ekonomiku: Jaroslav Krištof
482 360 683, 773 800 377
jaroslav.kristof@skolakaterinky.cz

Vedoucí provozu: František Kmoch
482 360 683, 773 838 477
frantisek.kmoch@skolakaterinky.cz

Vedoucí školní jídelny: Marie Schillerová
482 360 660, 773 838 478
skolnijidelna@skolakaterinky.cz

Sborovna
482 360 682, 773 838 472

Zástupce ředitele školy pro výchovu mimo vyučování:
Markéta Hornychová Čepelková, DiS.
482 360 666, 773 838 476
marketa.hornychova@skolakaterinky.cz

Domov mládeže - hlavní budova
482 360 664, 773 800 341, nb@skolakaterinky.cz

Domov mládeže - horní vila
482 360 678, 773 800 347, hv@skolakaterinky.cz

Domov mládeže - dolní vila
482 360 679, 773 800 354, dv@skolakaterinky.cz

Kontakty pro konkrétní obory