zpět na erasmus !
01/08/2021

Zahájili jsme projekt Využití moderních technologií v odborném vzdělávání, který je financován z Fondů EHP

Po dobu následujících 13 měsíců budeme realizovat projekt č. EHP-CZ-VETP-3-004, který byl podpořen z Fondů EHP. Jeho cílem je spolupráce Střední školy designu interiéru Kateřinky – Liberec, s.r.o., s libereckou společností TANPA a norskou partnerskou školou Sykkylven vidaregaande skule. Smyslem projektu je inovovat odborné vzdělávání v naší škole s důrazem na nové technologie a vyhovění požadavkům trhu v oblasti shrnuté pod název Průmysl 4.0. Společně s partnery proto podnikneme studijní návštěvy, kdy Norové přijedou do Liberce a naopak naši tři učitelé a jeden zástupce partnerské firmy TANPA vyjedou na návštěvu do Norska. Jedním z výstupů tak nakonec bude také jednotka výsledků učení, která bude reflektovat naše vzájemné poznatky ze studijních návštěv, z požadavků zaměstnavatelů a z našich vlastních možností i zkušeností. První studijní návštěva by měla proběhnout již během tohoto podzimu. Pevně věříme, že situace spojená s pandemií Covid-19 nám realizaci projektu umožní.

Celkový rozpočet projektu činí 24800€. Projekty Fondů EHP jsou řízeny Domem zahraniční spolupráce www.dzs.cz.