zpět na erasmus !
18/11/2019

Žáci oboru záchranář odjeli na zkušenou do Lotyšska

V letošním roce jsme uspěli s projektovým záměrem stáží Erasmus+ pro žáky všech oborů naší školy – pro aranžéry, čalouníky, truhláře i záchranáře. Náš projekt „Učni a záchranáři v Evropě“ přináší také inovativní prvek určený absolventům oborů s výučním listem. Novinkou je totiž možnost vycestovat na několikaměsíční stáže Erasmus Pro po úspěšném ukončení studia v naší škole. Tyto mobility jsme doposud nenabízeli. Jedná se však o skvělou příležitost pro všechny zájemce o získání praxe v zahraničních podmínkách.

Okusit přírodu Lotyšska

Jako první jeli na krátkodobé stáže do Lotyšska naši žáci maturitního oboru záchranář. Čekal je ta kurz přežití v lotyšské přírodě. Celý pobyt byl spojen s putováním po lesích, s trénováním stavby přístřešků pro přenocování, s nácvikem správné manipulace se zraněnými v místech se ztíženým pohybem a bez rychlé pomoci techniky. Žáci se zároveň učili plánovat přesuny v terénu s ohledem na transport raněných, odhadovat potřebu surovin a materiálu pro dílčí trasy putování nebo jak zajistit transport osob v terénu s pomocí lan. „Všechny tyto dovednosti pomohou účastníků v budoucích akcích, které je čekají v zaměstnání. Našic absolventi vykonávají práci u policie nebo v armádě, kde jsou polní cvičení běžnou součástí výcviku. Společně s hostitelskou organizací Pelekais Vilks z Lotyšska jsme se proto snažili připravit žáky na jejich budoucí profesi a naučit je přímo v pracovním prostředí technikám, které v budoucnu použijí v práci,“ dodává Václav Tichý, ředitel školy. Jedna z účastnic stáží natočila o svých zážitcích video, které je veřejně dostupné na platformě YouTube, a to zde: https://bit.ly/34QtN6F

Program Erasmus+ přeje získávání zkušeností v Evropské unii

Náš projekt, který budeme realizovat do konce listopadu 2020, je financován z prostředků Evropské unie, konkrétně z programu Erasmus+ a Klíčové akce 1, konkrétně KA102. Tato část programu Erasmus+ je určena pro střední odborné a vyšší odborné školy, které mohou svým žákům, absolventům a učitelům zajišťovat krátkodobé i dlouhodobé mobility v zemích EU a v dalších vybraných spolupracujících státech. V České republice řídí projekty Erasmus+ agentura Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz). Informace o všech částech programu Erasmus+ lze získat na webu www.naerasmusplus.cz.

O projektu Učni a záchranáři v Evropě

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060525

Plánovaný počet podpořených osob: 12 žáků oborů s výučním listem a 20 žáků maturitního oboru v krátkodobých mobilitách, 4 absolventi oborů s výučním listem v dlouhodobých mobilitách Erasmus Pro.

Projektové období: 2., 8. 2019 – 20. 11. 2020

Projekt je realizován s využitím systému ECVET. V mobilitách využíváme jednotky výsledků učení. Ty pro každý obor specifikují klíčové kompetence, které mají účastníci mobilit v zahraničí získat. Na základě předem stanovených činností jsou nově nabyté dovednosti účastníků ověřeny ještě v zahraničí přímo hostitelskými organizacemi. Každý z účastníků pak jako osvědčení o vykonané stáži získá certifikát Europass Mobility. O programu ECVET se dozvíte podrobnosti například zde: https://bit.ly/3mRyC5B.

Jan Pavlů, koordinátor projektu Erasmus+, Střední škola Kateřinky – Liberec, s.r.o.