zpět na erasmus !
13/10/2020

Stáže Erasmus+ proběhly i přes pandemii koronaviru. Pomohli nám přátelé z Portugalska

Když na jaře vypukla epidemie koronaviru a Evropou se šířil zákaz cestování, měli jsme poněkud obavy z toho, zda zvládneme včas dokončit projekt stáží pro naše žáky. Situace se sice do června výrazně zlepšila, ale kvůli opatřením lotyšské vlády bohužel nebylo možné vyslat 12 žáků oborů s výučním listem a 10 záchranářů na zkušenou do Lotyšska. Jak jsme situaci vyřešili?

Řešení přinesla až změna destinace

Od jara do letních měsíců jsme se potýkali s tím, na jaký termín a zda vůbec naplánovat mobility, které jsme museli odložit na jaře tohoto roku na neurčito. Lotyšská vláda si stanovila poměrně striktní přístup k hodnocení situace s Covid-19 v dalších státech světa. Situace se v ČR bohužel vyvíjela nepříznivě ve vztahu k nařízením lotyšské vlády a do země nebylo možné vstoupit ani po předložení PCR testu s negativním výsledkem na přítomnost Covid-19. Proto jsme se velmi rychle rozhodli pro změnu destinace. Oslovili jsme portugalské partnery Mobility Friends, s nimiž realizuje Střední škola oděvního designu Kateřinky – Liberec, s.r.o., svůj projekt Erasmus+. S pomocí této organizace jsme dokázali rychle najít hostitelské organizace pro aranžéry, čalouníky i truhláře – firmy Mikasa Tukasa, Estofadores Maranhao nebo Manuel da Costa Gomes. Pro záchranáře byla stáž domluvena ve spolupráci se společností LUHU sport.

V hlavní roli oceán

Stáže v Portugalsku se nakonec ukázaly být skvělou volbou. Žáci si pochvalovali své mentory, firmy byly naproti tomu spokojeny s prací našich účastníků, kteří do Portugalska odjížděli perfektně připravení. Pro záchranáře byla praxe v Portugalsku zcela novým zážitkem. V prvním týdnu se totiž učili zachraňovat raněné a tonoucí přímo z volného oceánu a s využitím surfů. Takovou zkušenost jsme doposud našim žákům nikdy nemohli poskytnout. Druhý pracovní týden záchranáři strávili pro změnu pobytem v přírodním parku a nacvičováním techniky přepravy raněných z těžko dostupného terénu. Atlantský oceán ale nezaujal pouze žáky z oboru záchranář, ale také obě skupiny žáků z oborů s výučním listem. Pro řadu z nich to byl první kontakt s Atlantikem v životě.

Úspěšné zakončení projektu

I přes komplikace způsobené koronavirem a jeho šířením v Česku i v Evropě se nám díky rychlému a flexibilnímu řízení projektu podařilo dokončit všechny plánované mobility včas. Projekt zahraničních mobilit „Učni a záchranáři v Evropě“ tedy dokončíme v termínu. Žáci všech našich oborů na Střední škole Kateřinky – Liberec, s.r.o., se ale nemusí bát, že bychom s mobilitami přestali. Právě naopak! Díky tomu, že nám byl přidělen grant i pro projekt ve výzvě 2020, plánujeme přichystat další zahraniční praxe na jaro 2021. Doufáme, že to situace s epidemií umožní. Rádi bychom stáže realizovali v Lotyšsku a částečně i v Portugalsku. Obě destinace jsou totiž skvělé. Držte nám palce!

Program Erasmus+ přeje získávání zkušeností v Evropské unii

Náš projekt, který budeme realizovat do konce listopadu 2020, je financován z prostředků Evropské unie, konkrétně z programu Erasmus+ a Klíčové akce 1, konkrétně KA102. Tato část programu Erasmus+ je určena pro střední odborné a vyšší odborné školy, které mohou svým žákům, absolventům a učitelům zajišťovat krátkodobé i dlouhodobé mobility v zemích EU a v dalších vybraných spolupracujících státech. V České republice řídí projekty Erasmus+ agentura Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz). Informace o všech částech programu Erasmus+ lze získat na webu www.naerasmusplus.cz.

O projektu Učni a záchranáři v Evropě

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060525

Plánovaný počet podpořených osob: 12 žáků oborů s výučním listem a 20 žáků maturitního oboru v krátkodobých mobilitách, 4 absolventi oborů s výučním listem v dlouhodobých mobilitách Erasmus Pro.

Projektové období: 2. 8. 2019 – 20. 11. 2020

Projekt je realizován s využitím systému ECVET. V mobilitách využíváme jednotky výsledků učení. Ty pro každý obor specifikují klíčové kompetence, které mají účastníci mobilit v zahraničí získat. Na základě předem stanovených činností jsou nově nabyté dovednosti účastníků ověřeny ještě v zahraničí přímo hostitelskými organizacemi. Každý z účastníků pak jako osvědčení o vykonané stáži získá certifikát Europass Mobility. O programu ECVET se dozvíte podrobnosti například zde: https://bit.ly/3mRyC5B.