zpět na erasmus !
04/05/2023

Stáže Erasmus+ pro studenty oboru design interiéru, Jyväskylä 16.-29.04.2023

V průběhu druhé poloviny dubna roku 2023 se sedm našich studentů oboru design interiéru s paní učitelkou Stolínovou vydalo na odbornou stáž do finského města Jyväskylä k našim partnerům ze střední odborné škol GRADIA. Cílem dvoutýdenních mobilit bylo zpracovat projekt světelného objektu pro podzimní festival světla, který se uskuteční v září v Jyväskylä. Studenti si ve spolupráci s finskými kolegy kladli otázku, co je světlo? Díky světlu a osvětlení lidé vidí různé tvary a barvy. Světlo může být součástí funkčnosti výrobku nebo díla a lze jej využít i ke zdůraznění tvarů. Světlo a osvětlení v kombinaci s produktem také může vytvořit různé efekty. 

V tomto projektu bylo nejdůležitější, aby světlo a struktury společně tvořily celek. 

Studenti každý pracovní den zkoumali různé možnosti a experimentovali. Následně skicovali svoje návrhy, které v dalších dnech vyráběli do podoby modelů. Finální výrobek připraví pro podzimní výstavu finští studenti z GRADIA. Stáž našich studentů vedl učitel a designér Velli Virtanen.

Podobně jako v případě dalších mobilit Erasmus+, i v tomto případě probíhala veškerá komunikace v angličtině. Studenti se na místě naučili i pár finských výrazů jako poděkovat, pozdravit a rozloučit se.

Prostředí školy GRADIA je na vysoké úrovni, stejně jako tamní systém vzdělávání.

Našim studentům byla ve volném čase nabídnuta možnost vyzkoušet kovářskou dílnu GRADIA, kde si mohli ukovat prsten. V ateliéru textilu si studenti zase vytiskli vlastní grafický návrh na plátěné tašky.

Po skončení pracovního programu a o volném víkendu zbyl celé skupině dostatek času na poznávání Finska. Došlo tak na prohlídku hlavního města Helsinky, na návštěvu domu designéra Alvara Aalta nebo na prohlídku města Tampere, kde se nacházejí stavby od dalšího známého finského architekta Reima Pietila.

Program tohoto cyklu mobilit se velmi vydařil. Spolupráce s finskými partnery je dlouhodobě přínosná a věříme, že v ní budeme pokračovat.

 

Námi realizované stáže ve Finsku byly součástí projektu číslo 2021-1-CZ01-KA121-VET-000010261. Tyto mobility a celý program Erasmus+ jsou financovány z prostředků Evropské unie. Program Erasmus+ v České republice řídí Dům zahraniční spolupráce. O veškeré nabídce mezinárodních aktivit se více dozvíte na webu www.dzs.cz.