zpět na erasmus !
10/03/2023

Stáž Erasmus+ v dánském Aarhusu

Stáž Erasmus+ v dánském Aarhusu,

 

Termín: 19. února – 4. března 2023

Mobilita studentů oboru design interiéru se uskutečnila v rámci projektu Erasmus+ 2022, a to díky spolupráci se studiem TEMBOARK, které vede architekt a učitel René Kristensen. Ten si ke zvládnutí celého pracovního programu s našimi studenty přizval na pomoc další své kolegy, k nimž patřili:

-        Jens Hyldegaard – truhlář a designér;

-        Aysha Amin – teoretička architektury a sociálních vztahů a vazeb, organizátorka happeningů, diskuzí a výstav;

-        Alexander Muchenberger – truhlář a spoluorganizátor happeningů, diskuzí a výstav.

Pracovní program naší stáže Erasmus+ se soustředil na oblast Gellerup v Aarhusu. V této čtvrti je dlouhodobě nedobré sociální klima. Tímto místem se proto zabývají architekti, sociologové i psychologové z celého světa. Naším úkolem bylo během dvou týdnů přispět ke zlepšení místa, a to od návrhu až po jeho fyzické provedení. Pod vedením René Kristensena jsme měli za úkol vymyslet a vytvořit z hrubého dřevěného materiálu, venkovní setkávací místo, které by problematické oblasti sociálně pomohlo. Místo jsme pracovně nazvali Urban Living Room.

Na začátku stáže jsme důkladně diskutovali o psychologických vlivech různého vybavení a o tom, jaký by byl jeho výsledný efekt na sociální klima. Zpracovávali jsme schémata, hledali jsme inspiraci a dělali průzkumy, co vše lze využít a proč. Nezačínali jsme na místě od úplné píky - toto vše se dělo částečně i před odjezdem z Liberce na stáž – dle instrukcí a požadavků, které nám předem z Dánska zaslal René. Naši studenti své návrhy i názory kreslili, zpracovávali jako modely a zakomponovali je do schémat, o kterých vedli s Dány diskuze. Studenti museli reagovat na místní potřeby a požadavky a obhajovat svá doporučení i názory. Během následné výroby studenti pracovali s dřevěným masivem různých velikostí, zkoušeli nové nástroje, materiály i technologie. Vše pod odborným vedením. Patřičný důraz byl kladen na vnímání ekologičnosti a udržitelnosti. Studenti měli za úkol maximálně využívat zpracovávané materiály, zvažovat nutnost použití jednotlivých prvků nebo správně a úsporně dimenzovat.

Stáž do Dánska se ale kromě 10 pracovních dní zaměřila i na poznávání lokality Aarhusu. Ve volném čase mohli naši studenti poznat například:

-        čtvrť Gellerup – poznávání oblasti, její současnosti, minulosti a diskuze o možné budoucnosti a jak ji lze ovlivnit. Průvodcování se ujal René a Ayshou. Zaměřili se na prohlídku hlavních částí čtvrti a diskuze o jejich vlivu. Toto bylo pro práci na projektu zásadní.

-        město Aarhus – s důrazem na architekturu, interiéry, umění a truhlářství.

-        čtvrť Godsbanen – průvodcem se tentokrát stal Jens. Tato místní městská část je unikátní a i vedení města ji chrání a podporuje. Je zde cca 90 malých jednotek – dílny a studia. Našli jsme zde i naše projekty z minulých stáží Erasmus+, které stále slouží a uživatelé si je pochvalují!

Proběhlo zde také hned několik rozhovorů s místními, kteří si naši školu a studenty pamatovali.

-        botanická zahrada

-        skanzen Gamble By – unikátní místo, kde Dánsko koncentruje historicky cenné domy z celé země.

-        část univerzitního kampusu oboru architektury – diskuze o místním systému výuky a prohlídka knihovny, výstavních prostor či dílen.

-        muzeum Moesgard

-        muzeum AROS

-        místní střední škola podobného zaměření jako je Střední škola designu interiéru Kateřinky – zrovna se odehrával den otevřených dveří.

-        knihovna DOKK1

-        pobřeží, přístavy, nové obytné čtvrti, radnice

-        unikátní dětské hřiště v Aarhusu

Při samotném fyzickém zpracování projektu Urban Living Room došlo nakonec na velmi intenzivní a širokou spolupráci. Podstavu pomáhali připravit místní studenti truhlářského oboru, ruku k dílu přidali také místní teenageři z lokality Gellerup. Všichni se vzájemně sledovali při práci, takže naši studenti se mohli seznámit s tím, jak k tématu přistoupili jejich dánští vrstevníci.

Dokončení projektu bylo spojeno s malou slavností. Aysha Amin pozvala do své Galerie Andromeda, kde naše práce probíhala, místní obyvatele a sousedy. Připravili jsme malé občerstvení a Aysha všem celou akci představila. Postupně měli příspěvky i někteří další zúčastnění, na závěr proběhla diskuze. Projekt neuniknul pozornosti místních médií. Lokální novinářka si k interview vybrala také naše studenty.

Osobně považuji tuto stáž Erasmus+ za velice vydařenou. Studenti byli zpočátku trošku ostýchaví a nesmělí, ale postupně se i díky dobrému a podpůrnému vedení osmělili a získali jistotu ve svých činnostech a názorech. Rychle se lepšila jejich komunikativnost, aktivita a zdatnost. Výsledek projektu všem zúčastněným stranám udělal radost.

Stáž byla velmi přínosná i pro mne jako doprovodnou osobu. Proběhla spousta velmi podnětných diskuzí o dánském a českém vzdělávání, školách, způsobu života, hodnotách, technologiích, udržitelnosti, ekologii. Diskutovali jsme o rozdílech, hodnotili je a porovnávali. Troufám si říct, že obdobné výsledné vnímání bylo i u dánských kolegů.

Ing. arch. Jitka Mádlová, doprovodná osoba stáže Erasmus+ v Dánsku