zpět na erasmus !
30/12/2019

S výučním listem rovnou na praxe do zahraničí

V tomto školním roce se nám naskytla příležitost vyslat do zahraničí na tříměsíční odborné mobility absolventky oboru s výučním listem „aranžér“. Jednalo se o naši první zkušenost se stážemi Erasmus Pro, které byly součástí projektu Erasmus+ „Učni a záchranáři v Evropě“. Čtyři naše čerstvé absolventky s vydaly na cestu do pobaltského Lotyšska, aby tam získaly svoje první zahraniční pracovní dovednosti. A jak celá stáž probíhala?

Před odjezdem

O tom, že náš projekt budeme moci od nového školního roku spustit, jsme věděli již od června 2019 Původně jsme měli v plánu na stáže Erasmus Pro vyslat 3 absolventky oboru aranžér a 1 z boru truhlář, ale ta si našla práci. A tak ve výběrovém řízení uspěly 4 zájemkyně o dlouhodobé mobility z oboru aranžér. Naším cílem je, aby právě žáci oborů s výučním listem a absolventi těchto oborů mohli odjíždět bez obav za praxemi do zemí EU. Domníváme se, že je potřeba rozvoj těchto účastníků mobilit trvale podporovat právě v mezinárodním měřítku. Získají totiž nejen nové dovednosti, ale rozšíří to jejich rozhled, zlepší osobnostní charakteristiky a pomůže jim to získat větší jistotu při využívání cizích jazyků.

Během srpna jsme proto se zájemkyněmi zahájili přípravu všech smluvních podkladů. Poté jsme je na stáže začali připravovat. Mimo jiné i po jazykové stránce. Program Erasmus+ totiž nabízí tzv. OLS – online jazykovou podporu, což je nástroj pro online výuku cizích jazyků. Ten měly dívky k dispozici. S našimi partnery v Lotyšsku bylo domluveno, že dívky by na stáž mohly letět v termínu od 19. 9. do 21. 12. 2019. Protože šlo o absolventky, tak jsme nebyli vázáni ani tolik školním rokem, jako spíš závěrem roku kalendářního a Vánocemi. Na podzim se toho ve firmách také nejvíce děje. Po prázdninách je spoustu práce, chystaly se zakázky pro předvánoční trh – proto byl termín mobilit naprosto optimální.

 Praxe podle domluvených pravidel

V Lotyšsku na dívky čekal zástupce naší partnerské organizace, pan Sandis Kaprans. Ubytoval dívky v bytu v centru Rigy, který byl pro dívky náhradním domovem až do konce mobilit v prosinci. Hned druhý den – v pátek 20. 9. – čekalo na dívky už jejich pracoviště. Dvě účastnice trávily pracovní dny na praxi ve firmě INK-IDEA, dvě potom ve společnosti Parrot. Praxe neměly náhodný pracovní program, ale vše bylo předem domluvené. V projektu totiž uplatňujeme systém ECVET. Pomocí něj jsme si jasně dopředu stanovili, které dovednosti měly účastnice na stážích získat. Využili jsme k tomu 4 jednotky výsledků učení se zaměřením na aranžování zboží na prodejní ploše v obchodě (10 pracovních dní), na prezentaci zboží s využitím sociálních médií (10 pracovních dní), se zaměřením na vizuální merchandising (vč. Úpravy prodejní plochy v obchodech, výběru vhodného nábytku atp., délka 22 pracovních dní) a na prezentaci zboží v maloobchodě s využitím plánování pracovních ploch pomocí výpočetní techniky, detailním rozdělením plochy obchodů do zón pro výběr zboží, zkoušení a a jeho úhradu, atp. (délka 24 pracovních dní). Každá jednotka výsledků učení obsahovala klíčové kompetence, které musely účastnice po absolvování pracovního programu předvést svým mentorům. Tím jsme docílili ověření dovedností přímo v Lotyšsku. Stážistky tak jako certifikát mohou obdržet celoevropsky platný dokument Europass Mobilita.

 Kontrola z Domu zahraniční spolupráce

Každý z projektů bedlivě dozorován také ze strany národní agentury, kterou je v našem případě Dům zahraniční spolupráce (DZS). Naše projektová konzultantka, paní Kateřina Lisnerová, byla ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2019 na pracovní cestě v Rize, a tak měla možnost navštívit naše účastnice přímo na jejich pracovištích. Nejednalo se sice o formální kontrolu, ale jsme rádi, že i paní Lisnerová z DZS mohla vidět, jak profesionálně jsme měli program mobilit připraven.

Mobility Erasmus znamenají také spoustu zábavy, nových zážitků a cestování

S praxemi v zahraničí ale nebyly spojeny jen pracovní povinnosti. Účastnice mohly procestovat Lotyšsko, podívaly se k Baltu, zapojily se do dobročinné akce při venčení pejsků z útulku. Zažily mnoho nových věcí, poznaly pobaltské Lotyšsko, tamní kulturu i kuchyni. Staly se z nich ostřílené světoběžnice, které teď mají českým zaměstnavatelům co nabídnout. Právě v tom spatřujeme celý smysl projektu. Aby se všichni zúčastnění mohli nejen vzdělávat, ale také rozvíjet svoji osobnost, poznávat nové kraje, nové lidi a jejich zvyky, ochutnávat lokální dobroty a podívat se do míst, kam by se bez Erasmu nikdy nepodívali.

Stáže Erasmus Pro v tomto projektu jsme v minulých dnech v pořádku zakončily. Všechny čtyři účastnice jsou už zpět v Česku. Ale na svoje stáže nezapomenou. Zážitky si uchovají na celý život. Naše škola si z těchto mobilit vzala ponaučení, že dobře připravené dlouhodobé praxe mají smysl. A tak chceme pro tyto aktivity získat grantovou podporu i ve výzvě 2020. Věříme, že díky získaným zkušenostem uspějeme.

Program Erasmus+ přeje získávání zkušeností v Evropské unii

Náš projekt, který budeme realizovat do konce listopadu 2020, je financován z prostředků Evropské unie, konkrétně z programu Erasmus+ a Klíčové akce 1, konkrétně KA102. Tato část programu Erasmus+ je určena pro střední odborné a vyšší odborné školy, které mohou svým žákům, absolventům a učitelům zajišťovat krátkodobé i dlouhodobé mobility v zemích EU a v dalších vybraných spolupracujících státech. V České republice řídí projekty Erasmus+ agentura Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz). Informace o všech částech programu Erasmus+ lze získat na webu www.naerasmusplus.cz.

O projektu Učni a záchranáři v Evropě

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060525

Plánovaný počet podpořených osob: 12 žáků oborů s výučním listem a 20 žáků maturitního oboru v krátkodobých mobilitách, 4 absolventi oborů s výučním listem v dlouhodobých mobilitách Erasmus Pro.

Projektové období: 2. 8. 2019 – 20. 11. 2020

Projekt je realizován s využitím systému ECVET. V mobilitách využíváme jednotky výsledků učení. Ty pro každý obor specifikují klíčové kompetence, které mají účastníci mobilit v zahraničí získat. Na základě předem stanovených činností jsou nově nabyté dovednosti účastníků ověřeny ještě v zahraničí přímo hostitelskými organizacemi. Každý z účastníků pak jako osvědčení o vykonané stáži získá certifikát Europass Mobility. O programu ECVET se dozvíte podrobnosti například zde: https://bit.ly/3mRyC5B.

Jan Pavlů, koordinátor projektu Erasmus+, Střední škola Kateřinky – Liberec, s.r.o.