zpět na erasmus !
25/10/2021

Projekt Využití moderních technologií v odborném vzdělávání: realizace první studijní návštěvy odložena. Důvodem je zhoršující se situace pandemie Covid-19

V následujících týdnech se měla uskutečnit první zahraniční studijní návštěva v rámci projektu č. EHP-CZ-VETP-3-004, který je financován z Fondů EHP. Bohužel situace kolem pandemie Covid-19, která se opět zhoršuje, nedovolí realizaci mezinárodní mobility. S partnery jsme se proto rozhodli přesunout aktivity do roku 2022. Věříme, že od nového roku budeme moci připravovat mobility tak, aby mohly proběhnout v únoru a v březnu 2022.

 

Využijeme proto mezičasu alespoň k tomu, abychom vás seznámili s oním tajemným názvem „Fondy EHP“. Co se pod ním skrývá? Jednoznačně to vystihuje text uvedený na webu Domu zahraniční spolupráce: Fondy EHP podporují spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Umožňují vytvářet společné projekty, sdílet zkušenosti nebo vyjíždět na studijní pobyty a krátkodobé stáže. Naší školy se pak týká podsekce projektů odborného vzdělávání. Ty mají za cíl zkvalitnění praktického vyučování a podporu podnikatelských kompetencí u žáků. Dělí se tak na dva druhy projektů. První je zaměřen na podporu podnikatelských kompetencí a druhý na partnerství organizací. A právě do této oblasti jsme nasměrovali naše síly. Začali jsme projektem partnerství mimo jiné proto, že chceme aktivitou získat trvalou, kvalitní spolupráci s norskými protějšky a s tuzemskou firmou. Věříme, že toto budeme moci zužitkovat v budoucích mezinárodních aktivitách a při zlepšení naší vlastní vzdělávací činnosti. A co konkrétně umožňují projekty partnerství? Pomůžeme si opět přímo oficiálním popisem z webu Domu zahraniční spolupráce: (Projekt partnerství) se zaměřuje na navazování partnerské spolupráce mezi odbornými školami a podniky v ČR a donorských státech a na zavádění duálního vzdělávání založeného na principech ECVET. Cílem projektů by mělo být lepší propojení mezi vzděláváním, odborným výcvikem a trhem práce. Proto je u těchto projektů povinné zapojení alespoň jednoho podniku.

V rámci partnerství lze:

1.     Realizovat studijní návštěvy zaměstnanců škol a podniků, které zvýší jejich odborné znalosti

2.     Upravovat učební plány, aby více odpovídaly potřebám trhu práce

3.     Realizovat krátkodobé mobility žáků do zahraničí

4.     Vytvářet jednotky ECVET a uzavírat Memoranda o porozumění s partnerskými podniky

V našem projektu realizujeme aktivity shrnuté výše v bodech 1 a 4.

 

Pokud vás téma Fondů EHP zajímá a rádi byste se dozvěděli víc, nebo byste dokonce chtěli vlastní projekt realizovat, doporučujeme prostudovat si přímo web Domu zahraniční spolupráce v sekci Fondy EHP, kterou najdete zde: https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp