zpět na erasmus !
09/10/2019

Projekt Portugal Fashion Design přinese bezmála 30 stáží na jihu Evropy

Do severního Portugalska už odjela první skupina našich 8 žákyň. Kromě skvělé praxe v podnicích Faroma a Camorsil je čeká také ochutnávka tamní gastronomie a výlety do Porta nebo k oceánu.

V letošním roce jsme opět dostali příležitost zapojit se do projektu mezinárodních stáží Erasmus+. V minulosti jsme s oborem Fashion Design získali skvělé zkušenosti v severním Portugalsku, kam díky podpoře z EU také nyní zamíří celkem 24 žáků na krátkodobé 14denní praxe. Kromě toho ale letos přicházíme s novinkou – pro 4 účastníky z řad absolventů oboru Fashion Design máme připraveny stáže v Portugalsku v délce 3 měsíců.

„Oba druhy praxí jsou neplacené stáže přímo ve velkých textilkách ve městě Barcelos a v okolí. Zároveň ale i letos platí, že veškeré náklady jsou hrazeny z programu Erasmus+. A to i v případě 3 měsíčních stáží, kdy je grant pro účastníky natolik vysoký, že s financemi v pohodě zvládnou také cestovat po Portugalsku a tuto nádhernou zemi pořádně poznají,“ vysvětluje finanční stránku stáží Václav Tichý, ředitel Střední školy oděvního designu Kateřinky – Liberec, s.r.o. A dodává, že v současné době je v Portugalsku na dlouhodobé stáži již první účastnice, která úspěšně prošla výběrovým řízením. „Dlouhodobé mobility jsou prestižní příležitostí pro naše absolventy. Letos s nimi začínáme, ale rozhodně tuto možnost chceme využívat i v budoucích letech. Považujeme za zcela zásadní, aby naši absolventi měli mezinárodní zkušenosti a sbírali dovednosti také mimo Českou republiku. Svět módy je globální. My se tomu přizpůsobujeme. Právě i díky programu Erasmus+ si troufám tvrdit, že nabízíme žákům jedny z nejlepších podmínek v oboru Fashion design v rámci celé republiky. Záleží jen na jejich vůli, zda všechny příležitosti využijí. My je k tomu rozhodně motivujeme,“ doplňuje Tichý.

Z liberecké školy odjelo na konci minulého týdne na stáže celkem 8 žákyň s jednou doprovodnou osobou. Nyní pracují ve dvou firmách – jedna část skupiny ve firmě Faroma, druhá část ve firmě Camorsil. Samotná praxe probíhá jen od pondělí do pátku, takže se o víkendu podívají také do okolí, do Porta a snad i k Atlantiku. Skupina si zatím vybrala pro svoji cestu skvělé počasí. Tak jim držme palce, aby vydrželo!

O projektu Portugal Fashion Design

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060033

Plánovaný počet podpořených osob: 24 žáků maturitního oboru Fashion Design v krátkodobých mobilitách, 4 absolventi téhož oboru v dlouhodobých mobilitách Erasmus Pro.

Projektové období: 1. 9. 2019 – 31. 10. 2020

Projekt Střední školy oděvního designu Kateřinky – Liberec, s.r.o., je realizován s využitím systému ECVET. V mobilitách využíváme jednotky výsledků učení. Ty pro každý obor specifikují klíčové kompetence, které mají účastníci mobilit v zahraničí získat. Na základě předem stanovených činností jsou nově nabyté dovednosti účastníků ověřeny ještě v zahraničí přímo hostitelskými organizacemi. Každý z účastníků pak jako osvědčení o vykonané stáži získá certifikát Europass Mobility. O programu ECVET se dozvíte podrobnosti například zde: https://bit.ly/3mRyC5B.