zpět na erasmus !
30/06/2029

Program Erasmus+ v našich školách

V programovém období let 2021 až 2027 jsou Střední škola Kateřinky - Liberec, s.r.o., Střední škola designu interiéru Kateřinky – Liberec, s.r.o. a Střední škola oděvního designu Kateřinky – Liberec, s.r.o., držiteli akreditací v programu Erasmus+ v odborném vzdělávání (VET – Vocational Education Training). Akreditace všech tří škol je obrovským úspěchem a znamená také závazek dodržování vysoké kvality realizovaných mezinárodních projektů. Akreditace zároveň umožňují zjednodušené podávání žádostí o podporu mezinárodních aktivit školy, k nimž dlouhodobě patří mobility žáků, studentů i absolventů, mobility učitelů nebo hostování zahraničních odborníků přímo ve výuce v našich školách. A to po celou dobu trvání programového období. Akreditace nám jako bonus umožňují realizovat mobility i v zemích mimo EU. Doposud se tak naši žáci a učitelé mohli vydat na zkušenou například do Japonska, USA nebo na Papuu – Novou Guineu. V Evropské unii nejčastěji spolupracujeme s partnery z Dánska, Finska, Francie, Itálie, Lotyšska, Německa, Norska, Portugalska a Švédska. Celkově se snažíme, aby aktivity byly rozmanité a nabízely co nejširší spektrum nových příležitostí, zkušeností, vědomostí, ale i přátelství.

Program Erasmus+ si pro toto období stanovil následující priority:

1) inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání;

2) udržitelnost: realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem, zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech;

3) digitalizace: umožnění kombinovaných výjezdů v rámci všech sektorů;

4) participace: podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity.

Všemi aktivitami, které v projektech Erasmus+ každoročně realizujeme, se snažíme na tato témata reagovat a rozvíjet je.

Důležitou součástí naší práce je také rozvíjení vztahu našich studujících i pracovníků ke členství České republiky v Evropské unii. Jsou to totiž právě prostředky Evropské unie, které nám umožňují mezinárodní aktivity Erasmus+ uskutečňovat.

Podrobné informace o programu Erasmus+ a všech jeho možnostech zájemci najdou na webu Domu zahraniční spolupráce www.dzs.cz. Tato organizace program Erasmus+ v ČR administruje.

OID našich škol:

Střední škola Kateřinky - Liberec, s.r.o.: E10161533

Střední škola designu interiéru Kateřinky – Liberec, s.r.o.: E10120455

Střední škola oděvního designu Kateřinky – Liberec, s.r.o.: E10156907