zpět na erasmus !
21/09/2020

Koronaviru navzdory. Do Portugalska zamířili stážisté z oboru Fashion Design

S novým školním rokem jsme se vrátili také ke stážím Erasmus+ v Portugalsku. V současné době tam svoji praxi v textilních firmách vykonává 8 žáků během krátkodobých mobilit. Díky příznivější situaci můžeme zapojit i 3 absolventky, pro které je připraven pracovní pobyt Erasmus Pro až do poloviny prosince letošního roku.

Pandemie koronaviru náš projekt mobilit Erasmus+ sice silně zasáhla, ale po jarní pauze jsme se naučili se situací pracovat a v novém školním roce chceme stáž v zahraničí opět realizovat podle aktualizovaného plánu. Společně s našimi portugalskými partnery jsme v létě naplánovali možnosti stáží v textilních podnicích tak, abychom vyhověli všem hygienickým požadavkům. Příprava sice probíhala o prázdninách, ale vyplatila se! Právě díky silnému a prověřenému partnerství s Portugalci v těchto dnech zažívá 8 žáků oboru Fashion design svoje odborné praxe v podniku Camorsil, který se zabývá návrhy a výrobou textilní konfekce.

Rozhodli jsme se také využít příznivé podmínky pro cestování a vykonávání odborných stáží v Portugalsku a vyslali jsme na mobility Erasmus Pro 3 naše absolventky oboru Fashion design. Jedná se o čerstvé maturantky, které si momentálně v Portugalsku rozšiřují svoje odborné kompetence v podniku Keytex. Ten vyrábí především sportovní oblečení a konfekci. Dívky na praxích stráví 3 měsíce a budou se do české republiky vracet až v prosinci tohoto roku. Právě dlouhodobé mobility můžeme v projektu Portugal Fashion Design nabídnout zájemcům úplně poprvé. Proto nás těší, že se situace s koronavirem v současnosti relativně stabilizovala a my můžeme celou aktivitu řádně dokončit.

Krátkodobé stáže i dlouhodobé praxe realizujeme se zapojením systému ECVET. To znamená, že všichni účastníci získávají předem definované odborní kompetence v úzké souvislosti s oborem jejich studia. Dovednosti získávají přímo v provozu textilních podniků, pod dohledem mentorů. Tyto osoby také ověřují, zda účastníci plánované odborné dovednosti získali. Slouží k tomu hodnotící úkoly, které musí každý ze stážistů splnit. Podle úrovně splnění pak mentoři mohou potvrdit, že konkrétní účastník ovládá určité kompetence. V případě krátkodobých mobilit využíváme jednu jednotku výsledků učení, která shrnuje několik odborných kompetencí. V případě 3měsíčních mobilit Erasmus Pro je takových jednotek několik. Právě ECVET tak zaručuje hodnověrnost výstupů projektu. Stáže Erasmus+ se tak stávají celoevropsky uznatelnými a svědčí o skutečných dovednostech účastníků těchto aktivit. Jde o velmi užitečný prvek stáží, zejména v případě mobilit Erasmus Pro. Po návratu z Portugalska totiž budou mít absolventky co nabídnout budoucím zaměstnavatelům. Doufáme, že jim stáže nezkomplikuje koronavirus a že se v prosinci budou moci podělit o své zážitky s námi i s našimi žáky.

O projektu Portugal Fashion Design

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060033

Plánovaný počet podpořených osob: 24 žáků maturitního oboru Fashion design v krátkodobých mobilitách, 4 absolventi téhož oboru v dlouhodobých mobilitách Erasmus Pro. Kvůli pandemii koronaviru je nutné projekt o 3 měsíce prodloužit.

Projektové období: 1. 9. 2019 – 31. 1. 2021

Projekt Střední školy oděvního designu Kateřinky – Liberec, s.r.o., je realizován s využitím systému ECVET. V mobilitách využíváme jednotky výsledků učení. Ty pro každý obor specifikují klíčové kompetence, které mají účastníci mobilit v zahraničí získat. Na základě předem stanovených činností jsou nově nabyté dovednosti účastníků ověřeny ještě v zahraničí přímo hostitelskými organizacemi. Každý z účastníků pak jako osvědčení o vykonané stáži získá certifikát Europass Mobility. O programu ECVET se dozvíte podrobnosti například zde: https://bit.ly/3mRyC5B.