zpět na erasmus !
05/04/2022

„Hybridní výuka je velikou výhodou pro studenty,“ říkají učitelé SŠDI Kateřinky, kteří se zúčastnili stáže v Portugalsku

„Hybridní výuka je velikou výhodou pro studenty,“ říkají učitelé SŠDI Kateřinky, kteří se zúčastnili stáže v Portugalsku

Mobility programu Erasmus+, které se v případě učitelů odborně nazývají „profesní rozvoj pracovníků“, se v únoru uskutečnily v Portugalsku ve škole ESAD Matosinhos. Zapojili se do nich naši dva vyučující v maturitním oboru design interiéru, a to paní Ing. arch. Jitka Mádlová a pan Ing. Pavel Hoidekr. Co vše zažili a co si ze stáže odnášejí do výuky? O tom se dočtete v následující zprávě o mobilitě v Portugalsku, kterou oba účastníci společně sepsali.

Měli jsme možnost vidět a vlastně i zažít výuku v umělecké škole ESAD Matosinhos v okrajové části Porta.

Byli jsme pozváni hned do 3 typů výuky – výuka 3D modelování, výuka designu interiéru a výuka produktového designu. Vyučujícími byli Rui Canela, Marta Cruz a Rui Pedro Freire. Každá výuka tedy byla jiná – jinak zaměřená, jinak vedená. Měli jsme možnost vše s učiteli důkladně prodiskutovat a také srovnat jejich metody vzdělávání s těmi našimi v ČR v podobných předmětech.

Vzhledem k tomu, že ve škole ESAD je hodně studentů ze zahraničí (stáže Erasmus i jiné druhy pobytu), výuka je vedena většinou dvojjazyčně. Buď je tedy výklad střídavě v portugalském a anglickém jazyce, nebo je vždy na konci hodiny (či častěji) portugalský výklad shrnut i anglicky. Vzhledem k tomu, že je angličtina v Portugalsku rozšířená a hojně používaná, tak i místní studenti ochotně a flexibilně tento jazyk používají, aby se komunikace sjednotila.

Kvůli doznívající pandemii Covid-19, ale i z jiných důvodů např. absence studentů, probíhá výuka často hybridně – jednak prezenčně, ale je i snímána kamerou a prezentační obrazovka (monitor PC) je sdílena online pro studenty, kteří nemohou být ve škole. I ti tedy mohou vše sledovat, a dokonce do výuky vstupovat s dotazy či připomínkami.

Výuka výše uvedených typů předmětů je vedena v blocích (několik hodin vcelku) – podobně jako u nás.

Výuka produktového designu často vychází ze zadání soutěží, které vypisují firmy nebo přímo ze spolupráce s nimi. Studenti mají možnost konzultací se zástupci těch konkrétních firem a také případně navštívit výrobu, aby dobře pochopili technologie a technické možnosti. Tuto metodu někdy používá i naše škola.

Výuka designu interiéru se hodně opírá o kresbu a skicování. Jedno z prvních zadání je např. návrh prostoru s využitím vybraného legendárního interiérového prvku.

Měli jsme možnost si celou školu prohlédnout. Provedl nás koordinátor mezinárodních vztahů (jeden ze zakladatelů školy), pan Antonino Jorge. Škola je vybavena dílnami (podobně jako ta naše), kde se studenti učí pracovat s různými materiály. Studentům jsou zadávány projekty, které navrhují, rozkreslují a ty vybrané také vlastníma rukama pod vedením pedagogů vyrobí. Některé projekty jsou vystaveny v areálu školy. Tento systém si škola pochvaluje. V tom všem lze najít opět určitou podobnost s postupy, jaké aplikujeme v naší škole.

Učebny jsou většinou prosklené do chodby. Vzniká tak dobrý přehled o tom, kde se co děje. Jde o příjemný prvek. Ve škole ESAD je na rozdíl od naší školy k dispozici samostatná recepce, knihovna, volně přístupné studovny a pracovny, auditorium, kopírovací centrum a prodejna studijních potřeb. To je ale samozřejmě především ovlivněno prostorovými kapacitami budovy. V tom se naše škola liší.

V mnohém se tedy naše metody i způsoby výuky potkávají. Tato stáž byla určitě přínosem pro naši učitelskou praxi.

JM a PH

Prvky, které si odnášíme ze stáže a hodláme je uplatnit v naší výuce:

·        Větší zapojení hybridní výuky. Jde o výraznou výhodu pro chybějící studenty (možnost sledovat výuku z domova či odjinud). Lze ji uplatnit spíše při frontální výuce – tedy v rámci designu interiéru pouze v úvodu projektu a při prezentacích (hromadné konzultace a odevzdávky).

·        Velký důraz na skicování. Rádi bychom toto nastavili i jako povinnou součást výuky designu interiéru. Tj. skici velmi rychlé i ty pečlivější. Doposud naši žáci skicují také, ale málo. Vysvětlujeme jim to, proč je to třeba a proč je to praktické, ale spíše preferují PC, což v praxi málokdy funguje.