zpět na aktuality !
20/11/2023

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání s výučním listem - náhradní a opravný termín v prosinci 2023

Písemná část závěrečné zkoušky - čtvrtek 7.12. 2023 od 8:10

Ústní část závěrečné zkoušky - pátek 8.12. 2023 od 9:15