zpět na aktuality !
15/06/2021

Výsledky přijímacího řízení - Záchranář

Milí uchazeči, vážení rodiče,

v následující tabulce naleznete konečný výsledek přijímací zkoušky do 1. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost ve školním roce 2021/2022.

Uchazeči, kteří byli přijati, obdrží informace o způsobu odevzdání Zápisového lístku emailem. Současně budou zaslány formuláře - Dotazník žáka, Přihláška do Domova mládeže, Pokyny k nástupu do 1. ročníku, Přehled bezhotovostních plateb.

Dovolte mi, abych Vás informoval o tom, že jsme se rozhodli v oboru Bezpečnostně právní činnost zařadit povinný tematický modul KYBERKRIMINALITA. Učivo tohoto modulu bude rozvrženo do odborných předmětů včetně předmětů IT a bude mimo jiné zaměřeno na jednotlivé druhy kyberkriminality a její odhalování, právní důsledky kybernetické kriminality a bezpečnost v oblasti informačních technologií. Při výuce budeme úzce spolupracovat s odborníky v oblasti odhalování kyberkriminality z Policie ČR.

Nepřijatí uchazeči obdrží doporučeně poštou Rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto Rozhodnutí lze podat odvolání.

Prosíme uchazeče, kteří byli přijati, ale vybrali si jinou školu, aby nám tuto skutečnost nahlásili co nejdříve. Dáte tak šanci uchazečům, kteří přijati nebyli, ale náš obor studovat chtějí.

Neodevzdání zápisového lístku podléhá právním následkům podle § 60g odst. 7 školského zákona.

Děkuji Vám a přeji mnoho úspěchů.

Ing. Roman Bečka, ředitel školy