zpět na aktuality !
29/04/2022

Výsledky přijímacího řízení v nástavbovém oboru Propagace

Uchazeči, kteří byli přijati, si rozhodnutí o přijetí ke studiu vyzvednou na sekretariátu školy dne 3. 5. 2022 od 8:00 do 14:30.

Nepřijatí uchazeči obdrží doporučeně poštou Rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto Rozhodnutí lze podat odvolání.

Prosíme uchazeče, kteří byli přijati, ale vybrali si jinou školu, aby nám tuto skutečnost nahlásili co nejdříve. Dáte tak šanci uchazečům, kteří přijati nebyli, ale náš obor studovat chtějí.

Děkujeme Vám