zpět na aktuality !
22/04/2022

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 - obor Aranžér

Uchazeči, kteří byli přijati, obdrží informace o způsobu odevzdání Zápisového lístku emailem. Současně budou zaslány formuláře - Dotazník žáka, Přihláška do Domova mládeže, Pokyny k nástupu do 1. ročníku, Přehled bezhotovostních plateb.

Nepřijatí uchazeči obdrží doporučeně poštou Rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto Rozhodnutí lze podat odvolání.

Prosíme uchazeče, kteří byli přijati, ale vybrali si jinou školu, aby nám tuto skutečnost nahlásili co nejdříve. Dáte tak šanci uchazečům, kteří přijati nebyli, ale náš obor studovat chtějí.

Neodevzdání zápisového lístku podléhá právním následkům podle § 60g odst. 7 školského zákona.

Děkujeme Vám