zpět na aktuality !
24/04/2023

Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče,

Vážení uchazeči,

vyhlašuji výsledky přijímacího řízení do oborů Aranžér, Čalouník a Truhlář pro školní rok 2023/2024.

 

Zákonní zástupci přijatých nezletilých žáků a přijatí zletilí žáci si převezmou Rozhodnutí o přijetí osobně na sekretariátu školy ve středu 26. a ve čtvrtek 27. dubna vždy od 7:00 do 16:30 hodin.

Zároveň tak budou moci odevzdat Zápisový lístek a vyplnit formuláře k nástupu do 1. ročníku:

a)      Dotazník žáka,

b)     Přihláška do Domova mládeže

c)      Pokyny k nástupu do 1. ročníku

d)     Přehled bezhotovostních plateb.

 

Nepřijatí uchazeči obdrží doporučeně poštou Rozhodnutí o nepřijetí.

 

Prosíme uchazeče, kteří byli přijati, ale vybrali si jinou školu, aby nám tuto skutečnost nahlásili co nejdříve. Dáte tak šanci uchazečům, kteří přijati nebyli, ale náš obor studovat chtějí.

 

Neodevzdání zápisového lístku podléhá právním následkům podle § 60g odst. 7 školského zákona.

 

Ing. Roman Bečka

ředitel školy