zpět na aktuality !
06/02/2022

Výsledky přijímacího řízení

Výsledková listina

V tabulce naleznete výsledek přijímací zkoušky do 1. ročníku oboru Design interiéru ve školním roce 2022/2023.

Uchazeči, kteří byli přijati, obdrží informace o způsobu odevzdání Zápisového lístku emailem. Současně budou zaslány formuláře - Dotazník žáka, Přihláška do Domova mládeže, Pokyny k nástupu do 1. ročníku, Přehled bezhotovostních plateb.

Nepřijatí uchazeči obdrží doporučeně poštou Rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto Rozhodnutí lze podat odvolání.

Prosíme uchazeče, kteří byli přijati, ale vybrali si jinou školu, aby nám tuto skutečnost nahlásili co nejdříve. Dáte tak šanci uchazečům, kteří přijati nebyli, ale náš obor studovat chtějí.

Děkujeme Vám