zpět na aktuality !
06/02/2023

Výsledky přijímací zkoušky

Vážení rodiče a vážení uchazeči,

v tabulce naleznete výsledek přijímací zkoušky do 1. ročníku oboru Modelářství a návrhářství oděvů (Fashion Design) ve školním roce 2023/2024.

Uchazeči, kteří byli přijati, obdrží informace o způsobu odevzdání Zápisového lístku emailem. Současně budou zaslány formuláře - Dotazník žáka, Přihláška do Domova mládeže, Pokyny k nástupu do 1. ročníku, Přehled bezhotovostních plateb.

Nepřijatí uchazeči obdrží doporučeně poštou Rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto Rozhodnutí lze podat odvolání.

Prosíme uchazeče, kteří byli přijati, ale vybrali si jinou školu, aby nám tuto skutečnost nahlásili co nejdříve. Dáte tak šanci uchazečům, kteří přijati nebyli, ale náš obor studovat chtějí.

Děkujeme Vám