zpět na aktuality !
18/05/2021

Provoz školy od 24. května 2021

Provoz školy od 10. května 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 26. dubna je na středních školách umožněna praktická výuka v plném rozsahu a skupinové konzultace žáků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině. I nadále zůstávají v platnosti tato opatření:

1.      praktická výuka (odborný výcvik) bude probíhat ve školních dílnách dle standardního režimu. Žáci se orientují podle platného rozvrhu hodin. Rozpis je níže v přiložených dokumentech.

2.      žáci 1. ročníku oboru Čalouník budou docházet na odborný výcvik i nadále nepřetržitě, bez ohledu na sudý a lichý týden. Nebude se konat distanční vzdělávání.

3.      ke konzultacím budou žáci zváni vyučujícími teoretických předmětů dle jejich uvážení. Pro žáky DI budou připraveny pravidelné konzultace v dopoledních hodinách od 8:00 do 10:30 ve dnech, ve kterých budou v dílnách na Praxi. Rozpis níže v dokumentech.

4.      žák, který bude přítomen ve škole na OV, případně bude pozván ke konzultaci, se musí dle nařízení MZ podrobit testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Testování bude probíhat formou samoodběru pod dohledem pracovníka školy. V případě přítomnosti celý týden bude testování 1x týdně.

5.      testování ve škole lze nahradit:

a.      doložením písemného potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu nebo PCR testu, které není starší než 48 hodin. Test musí být proveden poskytovatelem zdravotnických služeb, nelze tedy použít volně dostupné testy.

b.      doložením lékařského potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 od něhož neuplynulo více než 90 dní.

c.      doložením certifikátu o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 od jehož aplikace uplynulo minimálně 14 dní.

6.      žáci, kteří jsou ubytováni na domově mládeže Střední školy Kateřinky, se s předstihem nahlásí paní Kateřině Kulhánkové na tel.: 773 838 476 nebo na email: katerina.kulhankova@skolakaterinky.cz.

7.      i na ubytované žáky se vztahuje nutnost testování. Žák bude otestován před vstupem do domova mládeže. Žáci, kteří využívají služeb jiného ubytovacího zařízení (např. DM Zeyerova), budou testováni v tomto zařízení a pro vstup do školy obdrží potvrzení o negativním testu.

8.      objednání stravy je nutno provést bezodkladně s předstihem 3 pracovních dnů na emailu: skolni.jidelna@skolakaterinky.cz nebo na tel.: 773 838 478.

9.      v případě pozitivního výsledku antigenního testu ve škole bude:

a.      u nezletilého žáka informován zákonný zástupce, jehož povinností je nahlásit pozitivní výsledek antigenního testu praktickému lékaři žáka. Lékař vystaví elektronickou žádanku k provedení kontrolního PCR testu.

b.      zletilý žák poučen o nutných opatřeních během návratu domů a o povinnosti nahlásit pozitivní výsledek antigenního testu praktickému lékaři.

10.   pozitivně testovaný nezletilý žák může být poslán domů jen na základě předložení Souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka s opuštěním školy v případě pozitivního testu, který je dostupný na webu školy. V opačném případě si pozitivně testovaného žáka zákonný zástupce vyzvedává ve škole.

11.   během přítomnosti ve škole musí žáci i zaměstnanci školy používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95 případně nanoroušku.

Ing. Roman Bečka

ředitel školy