zpět na aktuality !
10/05/2021

Náhradní termín přijímacích zkoušek

Uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může tuto zkoušku konat v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu. V případě zájmu o konání zkoušky v náhradním termínu musí uchazeč potvrdit svou účast řediteli školy do 14. května 2021.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně přijat ke vzdělávání po konání zkoušky v náhradním termínu.