zpět na aktuality !
25/08/2022

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Žáci zahájí nový školní rok 2022/2023 ve čtvrtek 1.9. 2022 v 8:10.

Žáci učebních oborů se budou řídit následným rozdělením:

ŠKOLA (kmenové učebny): 1.TRC, 2.TSC, 3.TR, 1.AR

DÍLNY: 1.TS, 2.TR, 3.TSC, 2.AR, 3.AR

Žáci ostatních oborů se dostaví do svých kmenových tříd podle vyvěšeného rozpisu ve vestibulu školy.

Pro žáky 1.ročníků budou vyvěšeny jmenné seznamy s rozdělením do tříd ve vestibulu školy.

V pátek 2.9. 2022 se výuka bude řídit podle rozvrhu.