zpět na akce !
06/05/2021

Přijímací zkoušky

Dle sdělení MŠMT se přijímací zkoušky uchazečů o přijetí do 1. ročníku na školní rok 2021/2022 oboru Záchranář posouvají takto:

1. termín - pondělí 3. května 2021

2. termín - úterý 4. května 2021