zpět na akce !
26/01/2021

Pedagogická rada 1. pololetí

Pedagogická rada, která zhodnotí výsledky výchovy a vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021, se bude konat v úterý 26. ledna 2021.