ŠKOLA KATEŘINKY
BAKALÁŘI

Historie školy

Počátek Kateřinek

Na základě kupní smlouvy z 8. dubna 1907 získala místní pozemky firma Anton Ullrich&syn a na nich vybudovala textilní továrnu.
Podle dekretu č. 108/1945 došlo ke konfiskaci majetku a vlastníkem se stal Československý stát.

Vývoj školství v Kateřinkách

V roce 1954 byla zřízena Závodní učňovská škola místního hospodářství.
V roce 1960 získalo areál výrobní družstvo Snaha Liberec a provozovalo zde Závodní učňovskou školu výrobních družstev.
V roce 1978 byl zahájena rekonstrukce celého areálu v hodnotě 41 mil. Kč, která probíhala až do roku 1991.
V roce 1981 bylo původní učňovské středisko Snahy přeměněno na Střední odborné učiliště Českého svazu výrobních družstev.
V roce 1991 byla změněna právní forma školy na Střední odborné učiliště Českého svazu výrobních družstev - družstevní podnik.
Od 1. ledna 1993 škola existovala jako samostatný právní subjekt a Střední odborné učiliště bylo administrativně převedeno mezi soukromé školy. Dne 1. února 1997 došlo ke změně právní formy na s.r.o.
Od 6. června 2003 se SOU nábytkářské stalo zřizovatelem SOU uměleckořemeslného a SOU textilního s.r.o. v Libereci

Historie výuky oborů

1954obor Klavírník, především pro firmu Petrof
1958učební obor Obuvník a Svrškář kožené obuvi
1960učební obor Truhlář pro výrobu nábytku 
1964učební obor Čalouník
1995nástavbové studium oboru Dřevařská a nábytkářská výroba, zaměření nábytkářství a čalounictví
2001Učební obor Aranžérství, propagace a reklama
2004obor Truhlář pro výrobu nábytku - směr umělecké truhlářství a řezbářství a obor Čalouník - směr uměleckořemeslné a restaurátorské práce
2009čtyřletý maturitní obor Záchranářství a bezpečnost obyvatel
2010učební obor Truhlář pro nábytkové a stavební truhlářství

Od roku 1991 v areálu sídlí ještě Střední škola tvorby a designu nábytku se čtyřletým maturitním oborem Architektura a design interiéru a od roku 2010 Střední škola uměleckořemeslná a oděvní se čtyřletým maturitním oborem Fashion design.

Z původně malé školy s 50 žáky vyrostl rozlehlý areál, kde se nyní vzdělává 640 žáků. Je umístěn v CHKO Jizerských hor na okraji Liberce. V areálu najdeme všechny učebny, dílny, ateliér, domov mládeže, tělocvičnu s posilovnou, hřiště, školní kuchyň a jídelnu a také technické zázemí (kotelna, uhelna, čistička odpadních vod, úpravna pitné vody, malá vodní elektrárna s celkovým výkonem 70 kW, auto a elektrodílny atd.).