ŠKOLA KATEŘINKY
BAKALÁŘI

Záchranářství a bezpečnost obyvatel

Čtyřletý maturitní obor
Záchranářství a bezpečnost obyvatel

kód a název oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Stručná charakteristika:
 • budeš studovat atraktivní, akční, ale náročný obor pro odvážné chlapce a děvčata, ve kterém se vyžadují studijní a morální předpoklady i vysoká fyzická a psychická zdatnost a odolnost
 • osvojíš si dva světové jazyky, první pomoc, sebeobranu, bojové sporty, horolezectví, potápění, střelbu, záchranu tonoucích, pohyb a přežití v přírodě a mnoho dalších vědomostí a dovedností týkajících se oboru
 • absolvuješ devět týdenních výcvikových kurzů zaměřených na činnosti bezpečnostních složek a na fyzickou a psychickou zdatnost a odolnost pod vedením policejních specialistů a vojenských instruktorů, kteří absolvovali výcvik americké námořní pěchoty v USA
 • můžeš se zúčastnit odborných stáží přežití v divoké přírodě v zemích EU, zaměřených na mezinárodní zkušenosti a komunikaci v angličtině; zahraniční stáže jsou plně hrazené z programu ERASMUS+; to platí i pro absolventy školy
 • zúčastníš se odborných exkurzí a výstav doma i v zahraničí
 • máš možnost získat řidičské oprávnění pro osobní i nákladní vozidla v naší autoškole, příp. průkaz plavčíka, certifikát pro potápění s přístrojem ve všech mořích světa apod.
 • získáš důležité zkušenosti v těsné spolupráci s Policií ČR, 31. plukem radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci, Hasičským záchranným sborem LK, městskou policií, horskou službou, ČČK a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému.
 • budeš mít jisté uplatnění ve všech složkách Integrovaného záchranného systému, které mají o naše absolventy mimořádný zájem
 • získáš mimořádné předpoklady pro přijetí do oborů VŠ s obdobným obsahem
 • budeš mít možnost ubytování a stravování v areálu školy
 • budeš muset uspět u jednotných přijímacích zkoušek a splnit kritéria fyzických testů zdatnosti (běh na 1 000 m, shyby/šplh na tyči, plavání 100 m)


Více naleznete v učebním plánu a na Dnech otevřených dveří v termínech 24. října (distančně); 5. a 7. listopadu 2020, 23. ledna, 11. a 20. února 2021.
Přihlášky ke studiu zasílejte do 1. března 2021!