ŠKOLA KATEŘINKY
BAKALÁŘI

TRUHLÁŘ

NOVINKA!
Individualizace vzdělávání podle zájmu žáků! Jen na škole v Kateřinkách!

Tříletý obor s výučním listem
Truhlář – modulární program

kód a název oboru 33-56-H/01 Truhlář
Možnost nástavbového maturitního oboru Nábytkářská a dřevařská výroba

Stručná charakteristika:
 • tradiční obor pro chlapce a děvčata se zájmem o práci se dřevem, o výrobu nábytku, umělecké truhlářství a řezbářství, výrobu bytových doplňků, oken, dveří, schodišť a dalších zařizovacích předmětů ze dřeva a materiálů na bázi dřeva
 • NOVINKA! Žáci si mohou v průběhu studia vybrat směr vzdělávání podle svého zájmu! Všichni žáci absolvují standardní, povinné učivo v plném rozsahu. V průběhu 1. ročníku si mohou v odborném výcviku vybrat jeden modul s rozšiřujícím učivem nad rámec povinného učiva se zaměřením na:
  • nábytkové truhlářství
  • stavební truhlářství (výroba oken, dveří, schodišť, dřevěných konstrukcí)
  • umělecké truhlářství a řezbářství (tvorba intarzií, inkrustací, dřevořezba pro výrobu replik stylového nábytku a jeho restaurování). Absolventi oboru s tímto modulem mají rozšířenou možnost uplatnění při výrobě replik stylového historického nábytku a jeho restaurování.

   Od 2. ročníku si mohou vybrat modul s rozšiřujícím učivem:
  • programování a obsluha CNC strojů nad rámec povinného učiva

  Výběr modulů není povinný!


Proč si vybrat tento obor?
 • žáci školy patří svými výsledky v mezinárodních a celostátních odborných soutěžích mezi nejlepší v ČR
 • žádné přijímací zkoušky se nekonají
 • mezi zaměstnavateli je o absolventy naší školy obrovský zájem
 • výuka ručního a strojního zpracování a obrábění dřeva probíhá přímo na zakázkové výrobě pro konkrétního zákazníka od zaměření přes výrobu až k instalaci na místě
 • programování a obsluha CNC strojů je ve standardním rozsahu pro všechny žáky
 • odměna za produktivní práci
 • odborné stáže v Lotyšsku a dalších zemích EU pro žáky i absolventy plně hrazené z programu ERASMUS+
 • odborné domácí i zahraniční exkurze ve firmách, návštěvy výstav doma i v zahraničí
 • za každý úspěšně absolvovaný modul obdrží žáci certifikát
 • ubytování a stravování v areálu školy
 • motivační stipendium
 • výuční list a živnostenské oprávnění
 • možnost dvouletého nástavbového maturitního studia Nábytkářská a dřevařská výroba ve škole v Kateřinkách


Více naleznete v učebním plánu a na Dnech otevřených dveří:
24. října (distančně), 5. a 7. listopadu 2020, 23. ledna, 11. a 20. února 2021.

Přihlášky ke studiu zasílejte do 1. března 2021!V tomto oboru, stejně jako v oboru Truhlář pro umělecké truhlářství a řezbářství, je zařazena jako na jediné škole v Čechách úplná novinka obsluha CNC (počítačem řízených) dřevoobráběcích center včetně výuky jejích programování.

Galerie