ŠKOLA KATEŘINKY
BAKALÁŘI

Propagace a reklama

Tříletý obor s výučním listem
Propagace a reklama

kód a název oboru 66-52-H/01 Aranžér

Možnost dvouletého nástavbového maturitního oboru Propagace

Stručná charakteristika:
 • nebudeš muset dělat žádné přijímací zkoušky
 • budeš studovat atraktivní obor s výtvarným a tvůrčím zaměřením pro chlapce a děvčata s výtvarným citem
 • naučíš se vytvářet propagační a reklamní prostředky
 • budeš ovládat práce s grafickými programy, plotterem
 • poznáš teorii písma i jeho praktické použití
 • seznámíš se s novými trendy v aranžování, realizaci propagačních akcí a výstav
 • naučíš se tvořit květinová aranžmá ze živých i suchých květin
 • ve 3. ročníku budeš mít odbornou praxi přímo ve firmách
 • budeš mít možnost absolvovat odborné stáže v zemích EU plně hrazené z programu ERASMUS+
 • zúčastníš se odborných exkurzí a výstav doma i v zahraničí
 • maturitu si můžeš dodělat v dvouletém nástavbovém maturitním studiu Propagace v naší škole
 • můžeš mít ubytování a stravování v areálu školy
 • na závěr studia obdržíš výuční list a případně i živnostenské oprávnění
 • nalezneš široké uplatnění v marketingu, reklamě, propagační tvorbě, výstavnictví, při estetickém řešení interiérů a exteriérů bytových i veřejných prostor, v reklamních agenturách, v oblasti výstavnictví a grafického designu, v odděleních dekoru hobby marketů apod.


Více naleznete v učebním plánu a na Dnech otevřených dveří: 24. října (distančně), 5. a 7. listopadu 2020, 23. ledna, 11. a 20. února 2021.
Přihlášky ke studiu zasílejte do 1. března 2021!

Galerie