ŠKOLA KATEŘINKY
BAKALÁŘI

Jídelna

Školní jídelna

Školní jídelna zabezpečuje celodenní stravování žáků ubytovaných v Domově mládeže a obědy pro dojíždějící žáky a zaměstance školy.

Paní Marie Schillerová, vedoucí školní jídelny, vyřizuje objednávky u okénka kanceláře každý pracovní den od 6:45 do 8:00 hodin a od 11:30 do 14:00 hodin.

Odhlašování stravy

Odhlášení stravy lze provést na dobu, kdy žák nemůže být přítomen ve vyučování, nejpozději předešlý pracovní den do 12:00 hodin před výdejem odhlašovaného jídla.

Ve výjimečných a ojedinělých případech (náhlé onemocnění, úraz …), lze provézt odhlášení nejpozději do 7:30 hodin v den výdeje odhlašovaného jídla, nejdříve však oběd.

V ostatních případech 3 pracovní dny před výdejem odhlašovaného jídla.

Odhlášení stravy je možno provést:

  • Osobně u okénka kanceláře vedoucí stravování
  • Telefonicky na telefonním čísle:  482 360 660
  • Pomocí SMS na telefonním čísle:  773 838 478
  • Elektronicky na adrese:  skolni.jidelna@skolakaterinky.cz

Jídelní lístek