ŠKOLA KATEŘINKY
BAKALÁŘI

Propagace

Studijní obor Propagace

je dvouletý nástavbový maturitní obor pro absolventy oboru Propagace a reklama.
1. ročník bude otevřen od 1. 9. 2022
  • Připravíme Tě k maturitě.
  • Osvojíš si výtvarné myšlení, využívání výtvarného jazyka a estetické zásady propagační tvorby.
  • Naučíš se pracovat se speciálními grafickými programy Corel, Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator.
  • Seznámíš se s principy marketingu a naučíš se navrhovat a realizovat propagační a reklamní akce.
  • Zúčastníš se odborných exkurzí doma i v zahraničí.
  • Získáš všeobecné i odborné předpoklady k pokračování ve vysokoškolském studiu.


Více informací naleznete v UČEBNÍM PLÁNU

Galerie