ŠKOLA KATEŘINKY
BAKALÁŘI

Třídní učitelé

Školní rok 2019/2020

třída

obor

třídní učitel

Střední škola Kateřinky - Liberec, s. r. o.

1.AR Aranžér Mgr. Martina Teuflová
1.TR Truhlář plus Ing. Pavel Hoidekr
1.TSC Truhlář, čalouník Ing. Věra Folprechtová
2.AR Aranžér Ing. Barbora Višnovská
2.TR Truhlář plus Mgr. Dalibor Boček
2.TSC Truhlář, čalouník Ing. Věra Folprechtová
3.AR Aranžér MgA. Jakub Nitsche
3.TR Truhlář plus Ing. Roman Bečka
3.TSC Truhlář, čalouník Mgr. Tomáš Jakubička
2.N Nástavbové studium Mgr. Jana Matějková
Z1 Záchranářství Ing. Jana Červená
Z2 Záchranářství Ing. Hana Čermáková
Z3 Záchranářství Mgr. Ivo Zelený
Z4 Záchranářství Mgr. Romana Stránská

Střední škola designu interiéru Kateřinky - Liberec, s. r. o.

1.P Design interiéru Ing. Karla Víchová
2.P Design interiéru Mgr. Romana Stránská
3.P Design interiéru Mgr. Bedřich Svoboda
4.P Design interiéru Ing. Pavel Hoidekr

Střední škola oděvního designu Kateřinky - Liberec, s. r. o.

MN1 Fashion design MgA. Martina Machová
MN2 Fashion design Bc. Petra Jonášová
MN3 Fashion design MgA. Michala Leksová
MN4 Fashion design Bc. Dana Nohýnková