Nástavbové studium

nábytkářství

Dvouleté nástavbové studium oborů
Nábytkářská a dřevařská výroba a Propagace

Absolventi jsou připravování na vedoucí technické funkce a na další studium na vysokých školách. Studium je vhodné pro chlapce i děvčata s dobrým prospěchem a je zakončeno maturitní zkouškou. Žáci se v průběhu studia naučí zpracovávat konstrukční dokumentaci, pracovat se speciálními grafickými programy včetně programování CNC dřevoobráběcích strojů, posuzovat ekonomické aspekty výroby i základy účetnictví. Součástí studia jsou i odborné exkurze do různých firem a na přední národní i mezinárodní výstavy a veletrhy. Absolventi mohou pokračovat ve studiu tohoto oboru na vysokých školách v Praze nebo v Brně.

Učební plán (__)

 

 

Zpracovávám...