Stránky jsou ve výstavbě. Za případé potíže se omlouváme.
IMG-LOGO KATEŘINKY
BAKALÁŘI

TRUHLÁŘ PLUS

Studijní obor Truhlář plus

Tříletý učební obor určený zručným chlapcům i dívkám, kteří mají zájem se naučit v oboru truhlář něco navíc.

V tomto oboru, stejně jako v oboru Truhlář pro nábytkové a stavební truhlářství, je zařazena jako na jediné škole v Čechách úplná novinka obsluha CNC (počítačem řízených) dřevoobráběcích center včetně výuky jejích programování.

Teoretická a praktická výuka zaměřená zejména na: ruční způsoby zpracování materiálů, strojní způsoby obrábění a dělení materiálů, programování a obsluhu CNC dřevoobráběcích strojů, výrobu skříňového, stolového, sedacího, lůžkového nábytku atd., výrobu jednodušších i složitých konstrukcí dveří, oken, schodišť, obkladů stěn a stropů, jednoduché tesařské a sklenářské práce, frézování a soustružení složitějších tvarů apod., povrchovou úpravu nábytku a zařízení, oken, dveří, technologickou přípravu materiálů pro výrobu, tj. např. přírodní a umělé vysoušení řeziva a ochranu dřeva proti houbám, hmyzu a ohni. Navíc získají žáci tohoto zaměření teoretické i praktické dovednosti v oblasti uměleckého truhlářství a řezbářství (tj. např. intarzie, inkrustace, marketerie, dřevořezba pro výrobu replik stylového nábytku a restaurování starožitného nábytku atd.) Při výrobě intarzií, inkrustací a dřevořezbě získají žáci smysl pro přesnost a preciznost.

Uplatnění absolventů je např. v menších i větších firmách zaměřených na zakázkovou výrobu všeobecného charakteru (nábytek a zařízení, okna, dveře, schodiště atd.), výrobu replik stylového nábytku, restaurování starožitného nábytku atd. Absolventi mají rozšířenou možnost uplatnění na trhu práce. Podle kvality a množství své práce obdrží žáci i peněžitou odměnu. Absolventi mohou na závěr studia získat kromě výučního listu i osvědčení o absolvování kurzu Uměleckého truhlářství a řezbářství i živnostenský list. Přímo ve škole je možnost dvouletého nástavbového studia k získání maturity.


Více informací naleznete v UČEBNÍM PLÁNU