Stránky jsou ve výstavbě. Za případé potíže se omlouváme.
IMG-LOGO KATEŘINKY
BAKALÁŘI

FASHION DESIGN

Studijní obor Fashion design

Studium oboru je denní, čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. Státní maturity se konají Českého jazyka a Cizího jazyka; obsahem NENÍ A NEBUDE MATEMATIKA, která je povinná pro všechny ostatní obory s výjimkou uměleckých škol. Nekonají se ani jednotné přijímací zkoušky.
Studijní obor Fashion design

Jedná se o umělecký obor, určeným děvčatům i chlapcům, kteří chtějí držet krok s módou.

Obor Fashion design je jediným uměleckým oborem s talentovou zkouškou v Libereckém kraji, zaměřeným na navrhování oděvů, líčení, styling, modeling a na tvorbu image osobnosti.


Více informací naleznete v UČEBNÍM PLÁNU

Obor Fashion design je jediným uměleckým oborem s talentovou zkouškou v Libereckém kraji, zaměřeným na navrhování oděvů, líčení, styling, modeling a na tvorbu image osobnosti. Od 1. ročníku mají žáci výtvarnou přípravu a figurální kresbu, na kterou navazuje návrhářská tvorba, realizace v materiálu, ale také fotografování a počítačová grafika v profesionálních grafických programech. Studentky předvádí své modely i v centrech světové módy např. v NEW YORKU a pod. Absolventi získají kromě maturitního vysvědčení i Europass a živnostenský list pro Návrhářskou a designérskou činnost a modeling“. Odborné znalosti, dovednosti i angličtinu si žáci doplňují v průbehu studia v zahraničních stážích v zemích EU v rámci projektů ERASMUS+ v textilních a návrhářských firmách. Tyto stáže jsou plně hrazeny z fondů EU. Výsledky jejich práce jsou prezentovány na různých soutěžích a výstavách např. soutěž Avantgarda v Lysé nad Labem, Doteky módy v Prostějově nebo Mladý módní tvůrce v Jihlavě, Studentský design nebo Designblok v Praze. Absolventi nacházejí uplatnění jako oděvní návrháři v módních firmách, samostatní tvůrčí pracovníci v oblasti zaměřené na design, styling a poradenství. Všeobecné i odborné vzdělání vytváří předpoklady pro pokračování ve vysokoškolském studiu na UMPRUM, AVU, TUL či UJEP v Ústí nad Labem.

Přihlášky ke studiu se podávají do 30. listopadu. . Žáci jsou přijímáni na základě talentových zkoušek, které se konají v lednu. Pro jejich úspěšné zvládnutí pořádáme od října přípravné kurzy. Jednotné přijímací zkoušky Českého jazyka a Matematiky se nekonají. Nevěřte nabídkám stejného zaměření v oborech, které nejsou uměleckého typu; pouze tyto obory začínají kódem oboru 82-41-M!

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků dosažených při talentové zkoušce, která obsahuje:

  • předložení domácích prací (Doporučená skladba domácích prací: 4 kresby (zátiší, portrét, tužka, tuš..), 4 práce v barvě, 2 volné.
  • kresba zátiší
  • návrh oděvu a dekoru na zadané téma
  • test studjních předpokladů
Dalším kritériem je hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Školné

Upozorňujeme, že v tomto oboru je pro přijaté žáky stanoveno školné ve výši 9.600 Kč ročně ve dvanácti splátkách (tj. 800,- Kč měsíčně) a škola uzavírá předem se zákonnými zástupci nezletilých žáků, případně se zletilými žáky „Dohodu o výchově a vzdělání“. Zasláním přihlášky ke studiu s tím vyjadřují uchazeči a zákonní zástupci souhlas.„Dohoda o výchově a vzdělání“ bude žákům zaslána společně s pozvánkou k přijímacím zkouškám.