Stránky jsou ve výstavbě. Za případé potíže se omlouváme.
IMG-LOGO KATEŘINKY
BAKALÁŘI

ARANŽÉR

Studijní obor Aranžér

Tříletý učební obor určený dívkám i chlapcům s vytříbeným vkusem, osobitým projevem, výtvarným citem a zájmem o design

Žáci se v tomto oboru učí upravovat a aranžovat výkladní skříně, prodejní prostory a výstavy s ohledem na sortiment zboží, sezónu a společenskou příležitost. Aranžují dárkové koše, ovládají základní techniky aranžování živé i suché vazby, realizují různé druhy propagačních a reklamních prostředků, naučí se pracovat s grafickými programy, ovládají metody práce s plotterovou grafikou a písmem, orientují se v marketingových komunikacích, v propagaci a reklamě.

Žáci se během studia naučí pomocí školních projektů realizovat různé typy propagačních a reklamních akcí, výstav a přehlídek nebo také vypracovat grafické manuály k jednotnému vizuálnímu stylu firmy v grafickém programu CorelDRAW.

Uplatnění absolventů je především v reklamních a propagačních agenturách, aranžérských dílnách supermarketů či samostatných soukromých aranžérských provozovnách. Nabízíme také možnost získání maturitní zkoušky na nástavbovém studiu v oboru Propagace.


Více informací naleznete v UČEBNÍM PLÁNU