ŠKOLA KATEŘINKY
BAKALÁŘI

Design interiéru

STÁŽE

Organizujeme pro žáky zahraniční stáže v rámci projektů Erasmus+, které jsou plně hrazeny z fondů EU.

Naše škola úzce spolupracuje s finskou školou v Jyvaskyla, která je zaměřením velmi blízká té naší. Žáci zde stráví dva týdny prací na zadaném projektu v blízké spolupráci s finskými studenty i učiteli. Několikrát naše škola hostila finské studenty na jejich 6týdenním studijním pobytu v ČR.

Stáže jsou velmi oblíbené i úspěšné.

Galerie