ŠKOLA KATEŘINKY
BAKALÁŘI

Design interiéru

Práce 4. ročníku

Žáci navrhují interiérové celky soukromé i veřejné. Naučí se řešit dispoziční vazby, provoz v jednotlivých typech interiérů, volí styl i výraz prostoru, jeho vhodnou barevnost i materiálové řešení. Naučí se řešit osvětlení i povrchy.

Klauzurní práce je na téma interiér, na ni navazuje Praktická maturitní zkouška na téma nábytkový prvek.

Galerie