ŠKOLA KATEŘINKY
BAKALÁŘI

Design interiéru

Práce 3. ročníku

Žáci se naučí navrhovat všechny typy nábytku. Respektují a využívají vlastnosti materiálů s důrazem na dřevo, uplatňují znalosti konstrukce a technologie. Sledují současné trendy a volí vhodný výraz i styl navrhovaného nábytkového prvku.

Vznikají tradiční návrhy originálních sedadel, kdy několik vybraných žáci i sami vyrobí v našich školních dílnách. Sedadla umisťujeme do veřejných prostor k užívání a účastníme se s nimi výstav a soutěží.

Závěrečný projekt tzv. klauzurní práci prezentují před odbornou komisí a učí se tak své názory a nápady obhájit a prosadit.

Součástí studia tohoto ročníku je několik odborných přednášek a exkurzí.

Galerie