ŠKOLA KATEŘINKY
BAKALÁŘI

Design interiéru

Práce 2. ročníku

Žáci pokračují ve Výtvarné přípravě. Novým výtvarným předmětem je Figurální kreslení, ve kterém se žáci učí kresbu lidského těla v různém rozsahu a stylu.

Prvním profilovým předmětem je Design nábytku, ve kterém se kromě seznámení se světovým designem žáci zaměří na svou tvůrčí činnost. Navrhují originální svítidla, rodinné domy budoucnosti a jiné.

Součástí studia tohoto ročníku je několik odborných přednášek a exkurzí.

Galerie