ŠKOLA KATEŘINKY
BAKALÁŘI

Design interiéru

Práce 1. ročníku

Stěžejním výtvarným předmětem je Výtvarná příprava. Žáci kreslí podle předlohy lineární kresbu, prostorovou kompozici. Dále se zabývají tvorbou prostorových těles a geometrickými útvary. Seznámí se i se zásadami tvorby modelů nábytku.

Galerie