ŠKOLA KATEŘINKY
BAKALÁŘI

Vedoucí pracovníci

Školní rok 2020/2021

Společné informace pro všechny tři školy:

 • Ředitel: Mgr. Václav Tichý
   482 360 681,   773 838 473,   vaclav.tichy@skolakaterinky.cz
 • Sekretariát ředitele: Jiřina Havlíková
   482 360 661,   773 838 473,   info@skolakaterinky.cz
 • Zástupce ředitele školy pro ekonomiku: Jaroslav Krištof
   482 360 683,   773 800 377,   jaroslav.kristof@skolakaterinky.cz
 • Zást. ředitele školy pro výchovu mimo vyučování: Markéta Hornychová DiS.
   482 360 666,   773 800 341,   marketa.hornychova@skolakaterinky.cz
 • Vedoucí školní jídelny: Marie Schillerová
   482 360 660,   773 838 478,   skolni.jidelna@skolakaterinky.cz
 • Sborovna
   482 360 682,   773 838 472
 • Domov mládeže - hlavní budova
   482 360 664,   773 800 341
 • Domov mládeže - horní vila
   482 360 678,   773 800 347
 • Domov mládeže - dolní vila
   482 360 679,   773 800 354

Střední škola Kateřinky - Liberec, s. r. o. ()

Střední škola designu interiéru Kateřinky - Liberec, s. r. o.()

Střední škola oděvního designu Kateřinky - Liberec, s. r. o.()

Další informace

Nadcházející akce

21.9.-25.9.Výcvikový kurz - Z1B
21.9. Písemná část závěrečných zkoušek pro třídy 3.AR, 3.TR, 3.TSC a 3.E
22.9.-24.9.Praktická část závěrečných zkoušek - zahájení v 7:30 v dílnách
23.9.Přehlídka Řemeslo není OUT
29.9. Ústní část závěrečných zkoušek pro třídy 3.TR, 3.TSC a 3.E
29.9.Třídní schůzky 1. ročníků
5.10.-9.10.Výcvikový kurz - Z2
Další akce >>>