Stránky jsou ve výstavbě. Za případé potíže se omlouváme.
IMG-LOGO KATEŘINKY
BAKALÁŘI

TRUHLÁŘ

Studijní obor Truhlář

Tříletý učební obor je určen pro žáky, kteří rádi pracují s přírodními materiály.

V tomto oboru, stejně jako v oboru Truhlář pro umělecké truhlářství a řezbářství, je zařazena jako na jediné škole v Čechách úplná novinka obsluha CNC (počítačem řízených) dřevoobráběcích center včetně výuky jejích programování.

Teoretická a praktická výuka zaměřená zejména na ruční způsoby opracování materiálů, strojní způsoby obrábění a dělení materiálů, programování a obsluhu CNC dřevoobráběcích strojů, výrobu skříňového, stolového, sedacího, lůžkového nábytku atd., výrobu složitějších konstrukcí dveří, vrat, oken, schodišť, obkladů stěn a stropů, jednoduché tesařské a sklenářské práce, frézování a soustružení složitějších tvarů apod., povrchovou úpravu nábytku a zařízení, oken, dveří apod., technologickou přípravu materiálů pro výrobu, tj. např. přírodní a umělé vysoušení řeziva a ochranu dřeva proti houbám, hmyzu a ohni.

Zařazením nejnovějších technologií do výuky se podstatně rozšiřuje možnost uplatnění absolventů na trhu práce. Podle kvality a množství práce obdrží žáci i peněžitou odměnu. Přímo ve škole je možnost 2letého nástavbového studia k získání maturity. Absolventi mohou na závěr studia získat kromě výučního listu i živnostenský list. Uplatnění absolventů je např. v menších i větších firmách zaměřených na zakázkovou výrobu všeobecného charakteru (nábytek a zařízení, okna, dveře, schodiště atd.).


Více informací naleznete v UČEBNÍM PLÁNU